BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Wojciech (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Jadwisin)
Tytuł
Rynek ziemniaków w Polsce
Potatoes Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 230-234, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Poziom cen, Produkcja rolna, Koszty produkcji, Ziemniaki, Ceny
Price level, Agricultural production, Production costs, Potatoes, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Porównano różne kierunki produkcji ziemniaka pod względem ich opłacalności. Oszacowano pojemność różnych sektorów rynkowych, poziom cen oraz koszty produkcji. Uwzględniono rynek ziemniaka wczesna go, jadalnego, skrobiowego, dla przetwórstwa spożywczego oraz nasiennictwo. Stwierdzono, że produkcja ziemniaka jest generalnie opłacalna, z wyjątkiem uprawy ziemniaków skrobiowych. Podaż krajowa przewyższa popyt na rynku krajowym. (abstrakt oryginalny)

The paper compares several of potato production in terms of profitability. Analysed the capacity of the various market channels, the level of prices and production costs. Takes into account the market for early crop, table potato, starch industry, food processing and seed production. It was found that the cultivation оf роtato is generally profitable but currently the demand exceeds the supply of the domestic market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowacki W. 2009a: Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, s. 320-323.
  2. Nowacki W. 2009b: Stan aktualny i perspektywy produkcji ziemniaka w Polsce do roku 2020. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, z. 14, s. 71-94.
  3. Seremak-Balge J. (red.) 2006: Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji cen. IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 53, ss. 94.
  4. Roczniki statystyczne za lata 2002-2009: GUS, Warszawa.
  5. Rynek ziemniaka - stan i perspektywy. Analizy rynkowe. 2009: IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 36. ss. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu