BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Spożycie krajowych gatunków owoców wobec konkurencji ze strony importu owoców południowych
Domestic Fruits Consumption in View of Competition from South Fruits Import
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 235-239, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Konsumpcja, Ceny, Handel zagraniczny
Fruit, Consumption, Prices, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki analiz dotyczących spożycia owoców krajowych i południowych w gospodarstwach domowych w Polsce, a także kształtowania się ich podaży na 1 mieszkańca Polski w latach 1998-2008. Zaprezentowano wyniki badań, których celem było określenie zależności występujących pomiędzy wielkością podaży owoców południowych na rynku krajowym, a wielkością ich spożycia w gospodarstwach domowych w latach 1998-2008. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyze domestics and south fruits consumption in polish households within the 1998-2008 years. Moreover the relationship between amount of south fruits supply on domestics market and theirs average consumption in polish households in the years 1998-2008 has been studied by the statistical regression. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk G. 2002: Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich j gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCXLIII, i AR Poznań, s. 34.
  2. Pietrzak K. 2008: Spożycie owoców egzotycznych na przykładzie mieszkańców woj. Mazowieckiego, śląskiego oraz podlaskiego. Praca Magisterska wykonana w Samodzielnej Pracownik Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW, s. 9.
  3. Rynek Owoców i Warzyw. Analizy Rynkowe 1999-2009: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny za lata 1998-2009. GUS, Warszawa.
  5. Zielińska H. Zieliński K. 2002: Spożycie żywności w Polsce. Tendencje i determinanty zmian. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt5/10_zielinscy.pdfl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu