BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian
Tytuł
Koncepcja systemu wieloagentowego do wspomagania działalności organizacji wirtualnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, 2010, s. 169-183, tab., rys., bibliogr.
Słowa kluczowe
Symulacja wieloagentowa, Systemy ekspertowe, Witryny internetowe
Multi-agent based simulation, Expert systems, Internet websites
Abstrakt
W wyniku dynamicznego postępu w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej, znacznego upowszechnienia i rozwoju metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, postępującej globalizacji oraz stale rosnących wymagań klientów pojawiają się ewolucyjne formy w zakresie struktury i funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych. Powstające organizacje gospodarcze są ukierunkowane na wielopodmiotową współpracę , osiągnięcie celu i spełnienie potrzeb klienta, zakładają wysoką elastyczność strukturalno-funkcjonalną, nieustannie rozwijają swe kluczowe kompetencje, doskonalą procesy, dążą do podnoszenia jakości i innowacyjności swych produktów i bazując na zasobach niematerialnych, stale podnoszą umiejętności w zakresie zarządzania informacją i wiedzą.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. DziembekD., Atiybuty organizacji wirtualnej, w: Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009
  2. Dziembek D., Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej, w: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2008
  3. Dziembek D., Możliwości zastosowania technologii inteligentnych agentów w działalności organizacji wirtualnej, w: Wiedza i technologie informacyjne w biznesie, red. A. Nowicki i D. Jelonek, PCz, Częstochowa 2008
  4. Manvi S.S., Venlcataram P., Applications of Agent Technology in Communications: A Review, "Computer Communications" 2004, 27
  5. Nelson K.M., Kogan A., Rajcndra P., Srivastava C., MiklosA., Vasarheleyi B., Lu H., Virtual Auditing Agents: the EDGAR Agent Challenge, Decision Support Systems 2000, 28
  6. ZhugeH., ChenJ., Feng Y., SoiX., A Federation-agent-work- flow Simulation Framework for Virtual Organisation Development, "Information & Management" 2002, 39
  7. Lau H., Wong C., Ngai E., Hui I., Quality Management Framework for a Virtual Enterprises Network: A Multi Agent Approach, "Managing Service Quality", Vol. 13, 4/2003
  8. Amroszkiewicz S., Bartyna W., Architektura systemu wieloobrotowego w oparciu o paradygmat SOA, http://www.roboiyka.com/ publikacje/17.pdf
  9. Carter A., Ghorbani A., Marsh S., Just-in time Information Architectures in Multiagent Systems, Proc. of the First International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, part 2, 2002
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu