BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszańska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany w sezonowości skupu mleka w Polsce w latach 1991-2009
Changes in the Seasonality of the Quantities of Milk Purchase in Poland in the Period 1991-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 240-244, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Mleko, Produkcja mleka, Sezonowość
Milk, Milk production, Seasonal character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza wahań sezonowych wielkości skupu mleka w latach 1991-2009 oraz wskazanie i ocena zmian w tym zakresie zachodzących. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sezonowość skupu mleka w okresie lat 1991-2009, a zwłaszcza od 2002 r., znacznie się zmniejszyła, co należy ocenić pozytywnie. Rynek ma szanse znacznie stabilniej funkcjonować, obniża się poziom napięć na linii producent - zakład przetwórczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the analysis of the seasonal changes in the quantities of milk рurchase between 1991 and 2009 and to show and evaluate changes in this area. On the basis of the conducted аnalysis it can be stated that the seasonality in the quantities of milk purchase between the years 1991 and 2009, especially since 2002, has decreased which should be evaluated positively. The market has a chance of stable functioning and it decreases the level of tension between the producers and processing establishments management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowalewski G. 2005: Zarys metod badania koniunktury gospodarczej. AE we Wrocławiu. Wrocław, s. 11-12.
  2. Luszniewicz A. 1997: Statystyka ogólna. PWE, Warszawa.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 2006: GUS, Warszawa.
  4. Rynek mleka. Analizy Rynkowe. 1996, 1999, 2002, 2009: nr 10, 17, 22, 37.
  5. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. 1998: GUS, Warszawa, s. 198.
  6. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. 2003: GUS. Warszawa, s. 130.
  7. Urban S., Olszańska A. 2008: Sprzedaż bezpośrednia gospodarstw rolnych i grup producentów z produkcją bydła. AD REM, Wrocław, s. 55-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu