BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Mirosław
Tytuł
Korzyści wynikające z inwestycji opartych na strukturze BOT dla sektora publicznego
Advantages of the BOT Investment Finance for the Public Sector
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 4, s. 90-103, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Inwestycje finansowe, Inwestycje, Sektor publiczny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Investment financing, Financial investment, Investment, Public sector, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie korzyści dla gospodarki, jakie może przynieść zaangażowanie sektora prywatnego w takie projekty inwestycyjne, które tradycyjnie rozumiane są jako domena sektora publicznego. Do projektów tych należą w szczególności inwestycje w infrastrukturę (drogową, kolejową, porty i lotniska), szkolnictwo, szpitale, więzienia, ale również w takie obiekty, jak stadiony, baseny czy parki rozrywki. Budowa i utrzymanie wymienionych obiektów, stanowiących dobro publiczne, tradycyjnie rozumiana jest jako domena państwa ewentualnie administracji lokalnej. Istnieje również przyzwolenie społeczne, aby wymienione inwestycje finansowane były ze środków publicznych. Niestety w wielu przypadkach sektor publiczny nie dysponuje wystarczającą ilością środków finansowych, aby wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom społecznym. W innych przypadkach, mimo wystarczającej ilości funduszy, władze sektora publicznego muszą stawiać czoła innym zagrożeniom, takim jak brak kompetencji lub doświadczenia w budowie oraz zarządzaniu nowymi inwestycjami. We wszystkich wymienionych przypadkach może się więc okazać, że dopuszczenie sektora do realizacji inwestycji, tradycyjnie określanych jako publiczne, przyniesie szereg korzyści także dla społeczeństwa jako ogółu. (fragment tekstu)

BOT (Build Operate Transfer) can be defined as the financing of an investment in the public sector, using private capital. A private sponsor receives a concession to build and operate an object (eg. motorway, airport, school) for the period, which allows for the recovery of funds invested in the project, under agreed discount rate. After the expiry date of the concession period the object is then returned to the public entity. BOT is a special structure, used under Public Private Partnership (PPP), broadly defined as a co-operation between the private and the public sector, especially on the big infrastructure projects. Usage of BOT has many advantages for the public sector, the most important are: - increased financial resources for the financing of new investments, - usage of the additional know-how from specialists from the private sector, - optimized risk sharing mechanism - each given risk is linked to the party, which has the best possibilities to managed this risk, - better effectiveness of the usage of resources and better quality of services, - optimized management of the investment object, based on the experience of the private partner, - increase of the regulatory and monitoring role of the public sector. BOT is however not an ideal structure, which can applied to all new investments and therefore should be used only if it would be more profitable than other, alternative investment structures. One should take into consideration especially the complexity of procedures, higher cost of capital for the private partner and the limited influence of the public partner on the management of the investment. However, if both parties will clearly define their targets and responsibilities, usage of BOT will lead to the profit maximization from the investment from both, public and private sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Augenblick M., Custer B.S, Jr., The Build Operate and Transfer ("BOT") Approach to Infrastructure Projects in Developing Countries, The World Bank 1990.
  2. Esty B., Modern Project Finance - A Casebook, Wiley and Sons, London 2003.
  3. Glapa A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
  4. Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, European Commission, styczeń 2003.
  5. Król M., Project finance jako metoda finansowania strukturalnego, www.4pm.pl.
  6. PFI: meeting the investment challenge, H.M. Treasury, July 2003, www.hm-treasury.gov.uk.
  7. Tinsley R., Advanced Project Financing, Structuring Risk, Euromoney Books, 2000.
  8. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2005 nr 169, poz. 1420.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu