BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lach Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Selekcja akcji z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych oraz optymalizacji podziału zbioru obiektów
Stock Selection Using Discriminant Analysis and Cluster Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 163, s. 45-58, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie preferencji a ryzyko '13
Słowa kluczowe
Akcje, Spółki, Analiza fundamentalna, Analiza dyskryminacyjna
Shares, Companies, Fundamental analysis, Discriminant analysis
Abstrakt
Celem przeprowadzanego badania było ustalenie zasadności oraz skuteczności stosowania analizy dyskryminacyjnej jako narzędzia analizy fundamentalnej w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego. Przeprowadzone badanie powinno umożliwić odpowiedź na pytanie, czy analiza dyskryminacyjna wsparta wykorzystaniem iteracyjnej metody optymalizacji podziału zbioru obiektów może stanowić narzędzie skutecznie wspomagające proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zadaniem szacowanych modeli dyskryminacyjnych był dobór spółek do portfela inwestycyjnego w taki sposób, aby uzyskiwana przez portfel stopa zwrotu była wyższa niż średnia stopa wszystkich badanych spółek w danym okresie.(fragment tekstu)

This article consists primarily of discriminant analysis, which could be used as a tool to guide the investors to choose appropriate shares. Author used data on the financial situation of various companies from three various branches. The objects in the examination were descibed through set of financial indicators. The purpose of the discriminative models was to select the companies that had a higher return rate than average in a three month period after publishing quarterly financial reports. The use of the k-means method amends quality of the discriminant model improving the chance to figure out an effective prognostic tool.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Elektroniczny podręcznik pakietu STATISTICA. Analiza dyskryminacyjna. www.stat soft.pl
  2. Grabiński T.: Metody aksonometrii. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
  3. Hadasik D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
  4. McLachlan G.J.: Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2004.
  5. Jerzemowska M.: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 1. Red. L. Bednarski i T. Waśniewski. FRR w Polsce, Warszawa 1996.
  6. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
  7. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 kwietnia 1994 r. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223.
  9. Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu