BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją
Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 1, s. 70-79, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Proces zarządzania, Optymalizacja, Rozwój przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Management process, Optimalization, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Zmienność i złożoność otoczenia stanowią wyzwania, którym muszą sprostać organizacje funkcjonujące w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. W publikacji autor prezentuje istotę optymalizacji jakości procesu zarządzania i funkcjonowania organizacji, poprzez wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności, ukazanie znaczenia trwałego i zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Changeability and complexity of the environment constitute challenges which should be dealt with by organisations functioning in the today's reality. In the article, the author presents the core of optimisation of the process of management and functioning of an organisation by means of the use of the concept of social responsibility. The aim of the article is to show sustainable development of an organisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  2. Adamczyk J. (2013), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 4.
  3. Bowen H.R. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper&Row, New York.
  4. Friedman M. (1999), Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększenie zysków, (w:) Chryssides D., Kaler H.J. (red.), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kafel P., Sikora T. (2011), Integracja systemów zarządzania, "Problemy Jakości", nr 8.
  6. Łukasiński W. (2012), Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków.
  7. PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
  8. Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Wyroba A. (2013), Społeczna odpowiedzialność organizacji w systemach zarządzania, "ABC Jakości. Badania. Certyfikacja. Notyfikacja. Quality Review", nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu