BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sempruch-Krzemińska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Symboliczny i społeczny wymiar marki - wpływ na zachowania konsumentów odzieży
Symbolic and Social Dimension of the Brand - Impact on Apparel Users Behaviour
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 1, s. 80-88, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Pozycjonowanie marki, Budowanie świadomości marki, Rynek odzieżowy, Zachowania konsumenta
Brand positioning, Branding, Clothing market, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Podmiotem rozważań jest dyskusja nad symbolicznym oraz społecznym wymiarem współczesnych marek oraz jego wpływem na zachowania konsumentów odzieży. W artykule zaprezentowano rezultaty badań wtórnych - studiów literaturowych w obszarze współczesnego brandingu oraz zagadnień związanych z modą. Przegląd literatury uzupełniony został o przemyślenia autorki oraz przykłady rynkowe będące zobrazowaniem ujęcia teoretycznego. Jak wynika z analizy literatury tematu, współczesne znaczenie towarów kon-sumpcyjnych polega głównie na zdolności do przenoszenia i komunikowania znaczenia kulturowego. Oznacza to, że czasy, kiedy kupowaliśmy towary ze względu na ich wartość funkcjonalną, dawno już minęły. Obecnie w swoich wyborach kierujemy się tym, co dany produkt czy marka mówią o nas samych, co oznaczają dla naszego otoczenia, jakie znaczenie się za nimi kryje. Ta ogólna konstatacja odnosi się do funkcji marki określanych mianem symbolizmu oraz społecznego wymiaru. Funkcje te od dawna figurują w literaturze tematu. Jednak obecne realia rynkowe i kierunek zmian społeczno-kulturowych powodują, że zyskują na znaczeniu. Dla marketerów oznacza to konieczność modyfikacji podejścia do zarządzania marką. Rozważania ujęte w artykule, poprzez pogłębioną analizę symbolicznego i społecznego wymiaru marki, sugerują kierunek tych modyfikacji. (abstrakt oryginalny)

An issue of considerations is discussion on the symbolic and social dimension of contemporary brands and its impact on apparel consumers' behaviour. In her article, the author presented secondary research findings - literature studies in the area of contemporary branding and the issues related to fashion. The literature review was supplemented with author's reflections as well as market examples being an illustration of the theoretical approach. As an analysis of the topic-related literature shows, the contemporary importance of consumer goods consists mainly in the ability to conveyance and communication of the cultural importance. This means that the times when we used to buy goods due to their functional value had long ago passed away. At present, we in our choices are guided by what a given product or brand say of ourselves, what they mean to our environment, what meaning they entail. This general statement refers to the brand's functions named symbolism and social dimension. These functions have for a long time been present in the subject literature. However, the present market realities and the direction of sociocultural changes cause that they gain in importance. For marketers, this means the need to modify the approach do brand management. The considerations presented in the article, through an in-depth analysis of the symbolic and social dimension of the brand, suggest the direction of those modifications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Sic!, Warszawa.
 2. Buckley Ch., Fawcett H. (2002), Fashioning the Feminine. Representation and Women's Fashion from The Fin De Siecle to the Present, LB. Tauris&Company, London.
 3. Edwards H., Day D. (2006), Kreowanie marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Elliot R., Percy L. (2007), Strategie Brand Management, Oxford University Press, New York.
 5. Hogg M.K., Cox A. J., Heeling K. (2000), The impact of self-monitoring on image congruence and product/brand evaluation, "European Journal of Marketing", Vol. 34, No. 5/6.
 6. Olins W. (2004), Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 7. Szarota P. (2008), Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 8. Szlendak T., Pietrowicz K. (2007), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Tungate M. (2004), Fashion Brands. Branding Style from Armani to Zara, Kogan Page, London and Philadelphia.
 10. Vinken B. (2005), Fashion Zeitgeist. Trends and Cycles in the Fashion System, Berg, Oxford.
 11. Zaltman G. (2003), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysły rynku, Forum, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu