BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Koszty zbioru truskawek w zależności od kierunku produkcji
Costs of Strawberries Picking Depending of Production Type
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 245-250, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja owoców, Ekonomika rolnictwa, Organizacja pracy
Fruit, Production of fruits, Agricultural economics, Work organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę i ocenę kosztów zbioru truskawek z uwzględnieniem różnych kierunków dystrybucji. Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 w specjalistycznym gospodarstwie sadowniczym położonym w województwie lubelskim. Określono poziom kosztów całego procesu zbioru oraz jego strukturę uwzględniając zróżnicowane kierunki zbytu owoców. Wskazano na główne czynniki, które podwyższają koszty tego procesu. Najwyższe koszty zbioru na poziomie 2,54 zł/kg owoców odnotowano w produkcji owoców deserowych przeznaczonych na eksport do krajów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

In the paper there were presented analysis of the costs of strawberry harvesting depending on different distribution. The experiments were conducted 2007-2009 years in specialist berries farm located in the eastern Poland. The share of particular process costs was determined in relation to total cost of harvesting for different distribution used on the tested farm. It was then possible to indicate those factors that maximal influence increase of the level of harvesting cost. The highest costs of harvesting process was stated for strawberry fresh consumption producing to UE countries with average value of 2.54 PLN/kg of fruit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czernyszewicz E. 2009: Zapewnienie jakości a konkurencyjność gospodarstw sadowniczych na globalnym rynku. Zeszyty Naukowe Inst. Sadów, i Kwiac. Skiern., t. 17, s. 79-93.
 2. Hołownicki R. 2008: Technologie zbioru owoców - stan obecny i perspektywy. Ekspertyza - Zakład Agroinżynierii. ISiK Skierniewice.
 3. Kierul Z. 1986: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa.
 4. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych w zarysie. Wyd. AR, Wrocław, s. 88-273.
 5. Kowalczyk Z. 2006: Poziom i struktura nakładów pracy w wybranych gospodarstwach sadowniczych. Inżynieria Rolnicza, nr 11, s. 209-214.
 6. Krusze N. 1980: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ogrodniczych. PWRiL, Warszawa.
 7. Makosz E. 1988: Rośliny jagodowe. PWRiL, Warszawa.
 8. Paszko D. 2008: Wpływ zmienności kosztów siły roboczej na opłacalność produkcji owoców jagodowych. Zesz. Nauk. Inst. Sadow, i Kwiac. Skiern. t. 16, s. 223-234.
 9. Paszko D. 2009: Poziom i struktura nakładów pracy przy zbiorze truskawek; ocena z wykorzystaniem informatycznych metod ewidencji. Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW, t. 7(XXI1). s. 99-110.
 10. Pawlak J. 2009: Czynniki warunkujące jakość handlową owoców w opinii uczestników obrotu. Rocz. Nauk SERiA. t. XI, z. 3. s. 281-287.
 11. Pawłowski K. i in. 1973: Rachunek kosztów produkcji w ogrodnictwie. PWRiL, Warszawa.
 12. Rosenberg H. R. 2004: Emerging change in strawberry harvest technology. Choices - The Magazine of Food. Farm and Resource Issues, no. 1, s. 5-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu