BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowski Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kicińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Uczestnictwo młodych konsumentów w decyzjach zakupowych
Participation of Young Consumers in the Purchase Decisions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 251-255, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Decyzje konsumenckie, Proces podejmowania decyzji
Consumer, Consumer behaviour, Consumer decision, Decision making process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Młodzi konsumenci stanowią istotną, ale wrażliwą grupę nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Od najmłodszych lat uczestniczą w procesach zakupowych, pełniąc różne role. Im są starsi, tym wywierają większy wpływ na decyzje nabywcze podejmowane przez rodziców. Zachowania dzieci i młodzieży podlegają takim samym prawidłowościom jak osób starszych, jednak noszą też cechy charakterystyczne tylko dla omawianej grupy konsumentów. Ze względu na rosnącą aktywność młodych osób na rynku, można zaobserwować wzrost badań na temat ich uczestnictwa w decyzjach zakupowych. Problematyka ta jest zagadnieniem interesującym dla producentów i handlowców, którzy poznając prawidłowości postępowania młodych decydentów, mogą zdobytą wiedzę wykorzystać do zaspokojenia ich potrzeb. Również ekonomiści twierdzą, że warto inwestować w ten rozwijający się segment rynkowy. (abstrakt oryginalny)

Children and youth are a very important group of buyers which is relevant to the development of the market of consumer goods. From an early age they actively participate in the process of making purchases. Older children have a greater impact in family on the final decision on the selection of products. Young people make purchase for themselves and another members of family. They often take independent decisions, however, they willingly make the purchase with parents or colleagues because of lack of experience. Children and youth are a group of consumers which is very susceptible to suggestions and can be easily mislead. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., Raaij W. 2003: Zachowanie konsumenta. PWN, Warszawa, s. 470.
 2. Dietl J. 1985: Marketing. PWE, Warszawa.
 3. Gajewski S. 1997: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7, 154.
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 2001: Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa. s. 140.
 5. Kaczmarczyk S. 1999: Badania marketingowe: metody i techniki. PWE, Warszawa, s. 215.
 6. Kieżel E. (red.) 2004: Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. PWE, Warszawa, s. 46.
 7. KotlerP. 2005: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Copyright.
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski. 2009: GUS, Warszawa, s. 115.
 9. Olejniczuk-Merta A. 2001: Rynek młodych konsumentów. Difin, Warszawa, s. 18, 19, 70.
 10. Prymon M. 2001: Współczesne badania marketingowe. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 53.
 11. Sowa I. 2005: Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży (red. E. Kieżel). Katowice, s. 141.
 12. Walesiak M. 1996: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu