BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Pakowanie i etykietowanie owoców jako element jakości handlowej w opinii uczestników łańcucha dystrybucji
Packaging and Labelling of Fruit as An Element of Trade Quality in the Opinions of Distribution Chain Participants
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 256-261, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja produktu, Jakość produktu, Opakowania, Etykiety towarowe, Preferencje konsumenta
Product distribution, Product quality, Packaging, Labels, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono preferencje konsumentów odnośnie sposobu i formy pakowania oraz etykietowania owoców. Określono także stan pakowania, z punktu widzenia jednolitości owoców w pojedynczym opakowaniu, u poszczególnych uczestników obrotu oraz poziom stosowania etykiet, a także stopień i zakres informacji dołączanych do owoców znajdujących się w obrocie. (abstrakt oryginalny)

Consumers' preferences concerning packaging and labelling of fruit have been presented in the study. Furthermore, the condition of packaging has been defined, taking into account uniformity of fruit in a single package at particular points of distribution as well as the level of label use and the degree of information provided with the fruits in distribution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cąderek T. 2001: Opinia konsumentów o spożyciu i sprzedaży owoców oraz warzyw. Ogrodnictwo, 3, s. 27-29.
 2. Doroszewicz S., Piech Z. 2002: Metoda klasyfikacji kosztów jakości. [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, (red. S. Doroszewicz). SGH, Warszawa, s. 29-36.
 3. Czernyszewicz E. 2008a: Wybór sposobu opakowania przy zakupie owoców w zależności od cech społeczno- ekonomicznych i demograficznych konsumentów. Folia Univesitatis. Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, t. 53, (267), s. 39-48.
 4. Czernyszewicz E. 2008b: Ważność wybranych cech jakościowych jabłek dla konsumentów. Żywność, Nauka Technologia Jakość, nr 1, s. 114-125.
 5. Frewer L. 2003: Ouality in chains: consumers and Risk. Acta Horticulture, nr 604, s. 233-238.
 6. Gutkowska K., Ozimek I. 2002: Badania marketingowe na rynku żywnościowym. Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. Jabłońska L. 2001: Wymagania jakościowe na jabłka w przepisach polskich i unijnych. Ogrodnictwo, nr 6, s. 6-9.
 8. Kijowski J., Sikora T. (red.) 2003: Zarządzanie jakością bezpieczeństwem żywności, integracja i informatyzacja systemów. WNT, Warszawa.
 9. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. 2005: Zarządzanie jakością żywności. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 10. Ochał M. 2005: Marketing na rynku ogrodniczym. Mat. XLIV Zjazdu Sadowników "Rynek owoców". ISiK, Skierniewice, s. 48-57.
 11. Urbanek G. 2000: Składniki kapitału marki. Marketing i Rynek, nr 6, s. 15-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu