BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pichura Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Porównanie efektywności inwestycyjnej wybranych rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności, 2013, 144-156, rys., tab., bibliograf.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Efektywność inwestycji
Capital market, Efficiency of investment
Abstrakt
Miernik Omega DT daje dodatkowo możliwości wprowadzenia szeregu wzorcowych stóp zwrotu, który spełnia rolę odzwierciedlenia minimalnych oczekiwań inwestora w odniesieniu do rezultatów inwestycyjnych. Jest to znaczna przewaga nad jego wzorcem - miernikiem Omega, który jako referencyjną stopę zwrotu przyjmuje stałą wartość. W wypadku dużej zmienności cen na rynku oraz analiz długich okresów inwestycji ta cecha jest bardzo pomocna. W analizowanych przypadkach wzorcowe stopy zwrotu były szeregami stóp zwrotu wolnych od ryzyka, a ich wartości zmieniały się w ujęciu rocznym nawet o kilka punktów procentowych(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cascon A., Keating C., Shadwick W.F.: The Omega Function. Finance Development Centre, London 2003. http://www.performance-measurement.org/CasconKeating Shadwick2003 .pdf)
  2. Keating C., Shadwick W.F.: A Universal Performance Measure. "Journal of Performance Measurement" 2002, Vol. 6 (3)
  3. Sharpe W.F.: The Sharpe Ratio. "The Journal of Portfolio Management" 1994
  4. Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu