BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany wyposażenia w dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych rolników w latach 1993-2008
Equpment of Goods of Permanent Use of Farmers Households in the Years 1993-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 262-268, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Dobra konsumpcyjne, Konsumpcja dóbr materialnych
Households, Budgets of households, Consumer goods, Consumption of material goods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano zmiany, jakie dokonały się w strukturze społecznej wsi oraz strukturze agrarnej. Przedstawiono przemiany w wyposażeniu w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 1993-2008. Wskazano na zmniejszenie się liczebności gospodarstw domowych utożsamiających się z pracą na roli (31,4% badanych respondentów przez CBOS). Wskazano ponadto spadek dochodów w gospodarstwach rolnych poniżej 5 ha oraz wzrost dochodów w gospodarstwach powyżej 11 ha oraz w tych, które podejmowały pracę dwuzawodową. Rosnąca zamożność gospodarstw domowych rolników ma swoje odbicie w wyposażeniu w dobra trwałego użytku. Wzrasta wyposażenie w dobra ułatwiające prace w gospodarstwie domowym, służące pozyskaniu informacji oraz rozrywce. (abstrakt oryginalny)

In the paper there were one presented functions realized in household (motivate, reproduction and infrastructure). It anal seal equipment in goods of permanent of farmers farms household in Poland the years 1993-2008. There were shown changes in equipment in three groups of permanent goods: labour-saving work, domestics to entertainment and to gaining over of information and connected with mobility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w (latach 1993-2000). 1994-2001: GUS, Warszawa.
  2. Jak się żyje rolnikom. 2008: Komunikat z badań. CBOS, Warszawa.
  3. Kędzior Z. 1999: Diagnoza i przewidywanie zachowań gospodarstw domowych w warunkach transformacji gospodarczej. [w:] Zachowania podmiotów rynkowych (red. J. Kramer). PWE, Warszawa, s. 147, 148.
  4. Kusińska A. 1976: Preferencje konsumentów w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych podstawą segmentacji ryku. Handel Wewnętrzny, nr 1.
  5. Sikorska J. 1998: Konsumpcja, warunki, zróżnicowania, strategie. Wyd. IFiS PAN, Warszawa, s. 101-110.
  6. Szacka B. 2003: Wprowadzenie do socjologii. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
  7. Woś A. 1998: Polityka strukturalna. [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.
  8. Zegar J. 2008: Sytuacja ekonomiczna, społeczna, demograficzna i polityczna polskiej wsi. [w:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi (red. J. Wilkin, I. Nurzyńska). Wyd. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. FDPA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu