BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Relacje cen wybranych środków produkcji do cen skupu produktów rolnych w Polsce
Relations between Prices of Selected Means of Production and Procurement Prices of Agricultural Products in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 269-274, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ceny skupu, Ceny surowców, Ceny produktów rolnych
Purchase prices, Raw materials prices, Agricultural prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę oraz ocenę relacji cenowych wybranych produktów rolnych i środków produkcji, które kupują rolnicy do prowadzenia produkcji rolnej. Główne narzędzie badawcze, jakim posłużono się w pracy, stanowiła szczegółowa analiza danych statystycznych pozyskanych z roczników statystycznych GUS z lat 2003, 2005, 2007, 2009. Na podstawie analizowanego materiału badawczego wskazano, zarówno korzystne jak i niesprzyjające rolnikom okresy zmian, relacji cenowych produktów rolnych i wybranych środków do produkcji w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The level of agricultural product prices is one of the important elements of the assessment of economic development and efficiency of economies, which results from the development of both market sphere and services. The article presents an analysis and evaluation of price relations of selected agricultural products and means of production which farmers purchase for agricultural production. The main research tools used for the work included analysis of statistical data obtained from the Statistical Yearbooks (GUS) for the years 2003, 2005, 2007 and 2009. Periods of changes in price relations between agricultural products and selected means of production in agriculture, both advantageous and disadvantageous for farmers, were indicated on the basis of the analyzed research material. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. 2009: GUS, Warszawa, s. 123. www.stat.gov.pl.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa, s. 103.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2009: GUS, Warszawa, s. 270. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rls_rocznik_rolnictwa_2009.pdf.
  4. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2003, 2005, 2007, 2009: GUS, Warszawa.
  5. Tomek W.G., Robinson K.L. 2001: Kreowanie cen artykułów rolnych. PWN, Warszawa, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu