BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prochorowicz Jacek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wołowego w latach 2006-2008
Economic Results of Selected Farms Specialized in Beef Production in the Years 2006-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 281-285, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rynek żywca, Mięso wołowe, Wyniki gospodarcze
Arable farm, Livestock market, Beef meat, Economic performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca w latach 2006-2008. Przeprowadzone badania wskazują na podobieństwa w tendencjach wzrostu uzyskiwanych przychodów oraz różnice w poziomie kosztów gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wołowego. Niższe koszty pracy oraz relatywnie porównywalna wysokość przychodów ze sprzedaży bydła sprawiły, że gospodarstwa polskie nie odbiegały od gospodarstw konkurencyjnych z krajów zachodnioeuropejskich. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dane z lat 2006-2008 z gospodarstw zrzeszonych w sieci Agri Benchmark Beef. (abstrakt oryginalny)

The article presents the economic results of selected European farms specializing in beef production. The studies point to similarities in the tendency to rise of returns and the differences in the level of the cost of farm specializing in beef production. Lower labor costs and relative comparable amount of revenue from the sale of cattle made the fact that the Polish farms are not different from the competitive farms from other European countries. Data used in that research came from the farms specializing in beef production associated in Agri Benchmark Beef in 2006-2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agri Benchmark Beef Report. 2007. 2008, 2009: Benchmarking farming systems around the world. vTI, Braunschweig.
  2. Hemme Т., Isermeyer F., Deblitz C. 1997: TIPI-CAL Version 1.0: ein Modell zur Politik- und Technikfolgenabschätzung für typische Betriebe im internationalen Vergleich Arbeitsbericht. Institut für Betriebswirtschaft. Braunschweig, 97/02, s. 1-70.
  3. Karolewska M., Wójcik A. 2007: Trendy rozwojowe gospodarstw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Wieś Jutra, nr 11(112).
  4. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa 2009: Stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, Warszawa, Analizy rynkowe, nr 34.
  5. Świtłyk M., Ziętara W. 2009: Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2009. Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, s. 9.
  6. Wilczyński A. 2009: Analiza zmian sytuacji ekonomicznej gospodarstw mlecznych w latach 2006-2013. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. I, s. 440.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu