BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Jacek
Tytuł
Ograniczenia w adaptacji controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie na przykładzie KWB "Konin" w Kleczewie S.A.
Strategic Controlling - Restraints in Its Adaptation in Economic Entities, Based on KWB "Konin" w Kleczewie S.A. Example
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 4, s. 128-142, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Controlling strategiczny, Przedsiębiorstwo, Implementacja, Planowanie strategiczne
Controlling, Strategic controlling, Enterprises, Implementation, Strategic planning
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
KWB "Konin" w Kleczewie S.A.
Abstrakt
Budowanie skutecznego, a zarazem efektywnego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym czynnikiem, umożliwiającym egzystencję i rozwój na obecnym rynku. Intensywne przemiany gospodarcze, nowe formy współzawodnictwa wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania. Dlatego ciągłe zmiany otoczenia, konkurencja wewnątrz sektora oraz bieżąca obserwacja i optymalizacja kosztów, a także ciągły rozwój przedsiębiorstwa przyczyniają się do stosowania nowych instrumentów zarządzania, w tym controllingu strategicznego. Controlling strategiczny powinien być rozumiany jako proces kompleksowego i systematycznego podejmowania decyzji, w których - na podstawie analizy sytuacji wyjściowej przedsiębiorstwa oraz przyszłych możliwości i ryzyka - formułuje się cele, strategie i przedsięwzięcia, służące realizacji tych strategii, a także dokonuje się ciągłego monitoringu realizowanych założeń i planów. Celem publikacji jest ukazanie istoty i możliwych ograniczeń w adaptacji controllingu strategicznego w KWB "Konin" w Kleczewie S.A. (fragment tekstu)

Changes in the business environment, competition within the sector itself, up-to-date observations, costs optimization, and constant development of economic entities involve the employment of new management instruments, namely strategic controlling. The adaptation of this tool in an economic entity necessitates standing up to barriers that make optimal implementation of controlling impossible. The main barriers include: - social barriers, - organisational barriers, - technical barriers. Breaking through these restraints will result in optimal management of the entity and in the possibility to plan, implement and control the strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beer M., Eisenstat R.E., How to Have an Honest Conversation about your Business Strategy, Harvard Business Review, February 2004.
 2. Controlling: doświadczenia krajowe i zagraniczne, red. H. Błoch, Profit, Katowice 2002.
 3. Controlling. Wdrożenia w praktyce, red. H. Błoch, Profit, Katowice 2001.
 4. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 5. Czakon W., Diagnoza systemu controllingu przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2007, nr 2.
 6. Fjałkowska D., Controlling wymaga zmian w strukturze organizacyjnej, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2006, nr 6.
 7. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P., Masz problem z wypracowaniem własnej strategii. Przedstaw ją w formie mapy, Harvard Business Review Polska, Kwiecień 2007.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P., The Office of Strategy Management, Harvard Business Review, October 2005.
 10. Leszczyński L.,Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, ODDK, Gdańsk 2006.
 11. Lisiński M, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 12. Lynch R., Corporate Strategy, Prentice Hall, Harlow 2000.
 13. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 14. Marciniak S., Controlling. Filozofia. Projektowanie, Difin, Warszawa 2004.
 15. Nowosielski S., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 16. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 17. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 18. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
 19. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 20. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 21. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 22. Stacey R.D., Strategic Management & Organisational Dynamics, Prentice Hall, Harlow 2000.
 23. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 24. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 25. Weber J., Wprowadzenie do controllings Profit, Katowice 2001.
 26. Vollmuth H.J., Controlling - planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu