BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dankiewicz Robert (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce
Trade Credit Insurance in the Management Process of the Risk of Due Loss in the Periods of Economic Fluctuations
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 5-16, rys., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Kredyt kupiecki, Ubezpieczenie kredytu, Zarządzanie ryzykiem, Należności, Wahania koniunkturalne
Trade credit, Credit insurance, Risk management, Receivables, Business fluctuations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienia cykliczności gospodarki oraz roli ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzania ryzykiem utraty należności. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia tego typu produktów ubezpieczeniowych w okresach dekoniunktury w gospodarce. W trakcie rozważań zdefiniowano omawiany proces, scharakteryzowano ryzyko utraty należności oraz wpływ tego ryzyka na wyniki działalności przedsiębiorstw. Omówiono istotę, schemat funkcjonowania i znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Wykazano zależności w obszarze współczynnika szkodowości analizowanego ubezpieczenia w odniesieniu do produktu krajowego brutto oraz liczby ogłaszanych upadłości. (abstrakt oryginalny)

The paper considers the issues of cyclical nature of economy and the role of trade credit insurance in the process of duties risk management. The attention was drawn to the growing importance of this type of insurance products during the downturn in the economy. During the considerations the process was defined, as well as it was characterized the risk of due loss and its impact on business performance. It was discussed the nature, functioning scheme and significance of trade credit insurance. Correlations were found in the area of the analyzed insurance claims ratio in relation to gross domestic product and the number of announced bankruptcy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dankiewicz R. (2011), Determinanty rozwoju rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228 , Wrocław.
 2. Holly R. (2003), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa.
 3. Fesnak A. (2001), Ryzyko pod kluczem, "Asekuracja & Re" nr 7.
 4. Kuchlewska M. (1998), Procedury przeprowadzania risk management, w: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Sangowski T. (red.), Saga Printing, Poznań.
 5. Kuchlewska M. (2003), Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Poznań.
 6. Krzemińska D. (2005), Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wydawnictwo AE, Poznań.
 7. Krzemińska D. (1997), Znaczenie kredytu kupieckiego dla trwania i rozwoju przedsiębiorstwa, w: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe, cz. II, Rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, finanse ubezpieczeń, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 8. Kukiełka J., Poniewierka D. (2003), Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 9. Lisowski J. (2010), Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo UE, Poznań.
 10. Michalski T. (2000), Ryzyko w działalności człowieka, w: Podstawy ubezpieczeń, t.1 - mechanizmy i funkcje, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
 11. Ortyński K. (2003), Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, w: Podstawy ubezpieczeń, t. III, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
 12. Rutkowski A. (2000), Podejście inwestycyjne przy udzielaniu kredytu kupieckiego, "Rachunkowość" nr 1.
 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu