BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzierska-Szczepaniak Angelika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Determinanty wyboru opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - progresja a podatek liniowy
Progressive or Proportional Income Tax - the Determinants of the Taxation Choice of Sole Traders
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 47-58, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek progresywny, Podatek liniowy, Redystrybucja dochodów
Individual income tax, Progressive tax, Flat tax, Redistribution of income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości aż 92% przedsiębiorstw w sektorze MSP to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podatnicy ci mogą korzystać z różnych form opodatkowania. Na wybór opodatkowania wpływ ma sytuacja finansowa i rodzinna podatnika, ogólne warunki gospodarcze, przejrzystość przepisów podatkowych, możliwość korzystania z ulg i zwolnień. Wysokość zobowiązań podatkowych w zależności od wybranego sposobu rozliczenia może się znacząco różnić. W związku z tym ważne jest, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą znały cechy poszczególnych sposobów opodatkowania i potrafiły opracować najlepszą dla siebie strategię podatkową. (abstrakt oryginalny)

According to the data of The Polish Agency for Enterprise Development as much as 92% enterprises in the sector of SME are sole traders. Those tax-payers can use the various forms of taxation. The influence on the choice of taxation is the tax-payer financial and family situation, general economic conditions, the transparency of tax law, the possibility of using the reliefs and benefits. The height of tax can significantly differ in dependence on the chosen way of taxation type. Because of this it is very important for the sole trader to have a good tax strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2004 roku (2005), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 2. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 roku (2006), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 3. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2006 roku (2007), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 4. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku (2008), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 5. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku (2009), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 6. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 roku (2010), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 7. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku (2011), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 8. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku (2012), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
 9. Kędzierska-Szczepaniak A. (2009), Opodatkowanie działalności gospodarczej w warunkach kryzysu, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Bieliński J. (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Pokojska A. (2007), Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość, "Gazeta Prawna" 12.12.2007.
 11. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Strategia podatkowa (2004), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 13. Szczodrowski G.. (2007), Polski system podatkowy, WN PWN, Warszawa.
 14. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2011, GUS, www.stat.gov.pl, dostęp dnia 15.11.2012.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223.
 16. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu