BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT
IT Leader of the Dilemmas and Challenges of the Modern IT Projects
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 121-133, rys., bibliogr. 26 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Lider w przedsiębiorstwie, Przywództwo, Zarządzanie projektem, Wyniki badań
Information Technology (IT), Leader in enterprise, Leadership, Project management, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie zmiany i rozwój w biznesie nie jest możliwy bez przemian w sektorze IT. Wyniki aktualnych raportów badawczych wskazują jednak, że dotychczasowa ścieżka dynamicznych zmian technologicznych w IT nie jest już wystarczającą. Mimo dopracowanych narzędzi informatycznych, różnorodności sprawdzonych metodyk zarządzania projektami IT, występuje zbyt duży odsetek niezadowolonych klientów (firm) i przedsięwzięć zakończonych niepowodzeniem. Zaobserwowane zjawiska skłoniły autorkę do podjęcia badań nad ich przyczynami. Kluczowym elementem dla przedsięwzięć IT okazał się klient - jego miejsce i rola w projektach IT. Konieczność uwzględnienia tego elementu w nowy sposób wiąże się z postawieniem na zasoby ludzkie i zmiany mentalne w funkcjonowaniu działów IT. Warunkiem tych niezbędnych przemian jest odniesienie się do roli lidera IT. Stworzenie funkcji efektywnego lidera IT musi nastąpić w powiązaniu ze świadomością roli klienta w projektach IT. Dział IT uzyska wówczas większą otwartość i przepustowość. Zwiększenie elastyczności sektora IT względem biznesu wpłynie na wzrost stopnia powodzenia przedsięwzięć IT. Organizacje natomiast będą lepiej radzić sobie z rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami otoczenia oraz dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi. (abstrakt oryginalny)

Currently IT has become an integral part of the structure and functioning of business organizations. We cannot talk about the changes and development in business without a change in the IT sector. Results of the recent research reports indicate that, the dynamic path of technological change in IT is no longer sufficient. Despite the elaborated tools, variety of proven IT project management methodologies, still there is too large percentage of dissatisfied customers (companies) and unsuccessful ventures. The observed phenomena have led the author to undertake research into their causes. A key element for IT projects is a customer - its place and role in IT projects. Need to include this item in a new way involves placing human resources and mental changes in the functioning of IT departments. The reference to the role of IT leadership is the condition of these necessary changes. Creating a function of an effective IT leader should be made in conjunction with the awareness of the client's role in IT projects. Then, the IT department will receive the greater openness and throughput. Increasing the flexibility of the IT sector, the business will increase the degree of success in IT projects. As a result organizations will better cope with the growing demands and expectations of the environment and rapidly changing market conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baney J. (2009), Guide to Interpersonal Communication (Guide to Business Communication Series), Prentice Hall.
 2. Chełmiński D., Drzewiecki A., Kubica E. (2011), Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu, Wolters Kluwer Polska.
 3. Crisp R. J., Turner R. N. (2009), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 4. Forrester Research - webinarium, http://www.columbusglobal.com/, styczeń 2012.
 5. Fundacja IT Leader Club Polska, http://www.itleader.pl/Fundacja.html, 2011.
 6. Garai L. (2009), Identity Economics - An Alternative Economic Psychology, http://www.usc.edu/libraries/archives.
 7. Gartner, Raport 2011.
 8. Gauch H. (2002), Scientific Method in Practice, Cambridge University Press.
 9. Grupa PM (2012), Metodyki Zarządzania Projektami, http://www.grupapm.pl.
 10. Harvey Nash, IT Leadership Report 2011.
 11. Heagney J. (2011), Fundamentals of Project Management, AMACOM.
 12. Hereć-Olejnik E. (2006), Przywództwo lepszą stroną zarządzania, http://www.achieveglobal.pl/zasoby-wiedzy/.
 13. Hoque F., Bruckner J. (2011), The Power of Convergence: Linking Business Strategies and Technology Decisions to Create Sustainable Success, AMACOM.
 14. http://www.egospodarka.pl/Cechy-menedzera-istotnakreatywnosc.html, 2011.
 15. Krueger R., Casey M. (2000), Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, Sage Publications.
 16. Mrówka R. (2011), Przywództwo w organizacjach, Wolters Kluwer Polska.
 17. Perlman M. (2007), History of Economic Analysis, Oxford University Press, USA.
 18. Phillips J. (2011), IT Project Management. On Track from Start to Finish, The McGraw-Hill Companies.
 19. Project Management Institute (2006), PMBOK Guide Third Edition - Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC.
 20. Robbins S., DeCenzo D. (2010), Fundamentals of Management, Prentice Hall.
 21. Sadkoska J., Chmielewski M. (2007), The role of process innovation and technological change in gaining competitive advantage, w: Selected aspects the competitiveness of economies and enterprises, Publishing House Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 22. Silverman D. (2006), Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction, Sage Publications Ltd.
 23. The Standish Group, Raport 2011.
 24. Woźniak M. (2012), The Innovative Potential and Problems of the Modern IT Projects, New Generation Enterprise and Business Innovation Systems, CAiSE, Springer.
 25. Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 26. Zarządzanie Projektami IT, II Konferencja Computerworld i CIO, http://konferencje.computerworld.pl/, marzec 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu