BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszkiewicz Dorota (Uniwersytet Gdański), Komorowska Olga (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście
Determinants of Risk of Long-term Unemployment Among People with or Without Disabilities
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 135-145, tabl., bibliogr. 3 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie długotrwałe, Osoby niepełnosprawne, Struktura bezrobocia
Unemployment, Long-term unemployment, Disabled people, Structure of unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Trójmiasto
TriCity
Abstrakt
Wskaźniki określające sytuację zawodową uczestników rynku pracy, do których między innymi należą współczynnik aktywności zawodowej oraz stopa bezrobocia wskazują, że osoby niepełnosprawne są grupą społeczną, która jest w gorszym położeniu na rynku pracy, w porównaniu z osobami pełnosprawnymi. Celem artykułu jest porównanie ryzyka posiadania statusu osoby długotrwale bezrobotnej przez osoby niepełnosprawne oraz pełnosprawne na przykładzie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni oraz z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku według stanu na koniec II kwartału 2011r. Analiza została oparta na cechach społeczno-demograficznych takich jak płeć, wiek, wykształcenie oraz staż pracy. (abstrakt oryginalny)

Indicators that determine the professional situation of labor market participants, which include the activity coefficient and the unemployment rate suggests that disabled people are a social group, which is at a disadvantage in the labor market, compared with non-disabled people. This article aims to quantify the risk of having the status of the long-term unemployed persons with disabilities and without disabilities on the example data from the District Labour Office in Gdynia and the District Labour Office in Gdansk at the end of the second quarter of 2011. The analysis was based on socio-demographic characteristics such as gender, age, education and work experience. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Last J. M., (1995), A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press.
  2. Mazurek E., Sipurzyńska-Rudnicka K. (2001), Analiza bezrobocia ze względu na czas poszukiwania pracy w województwie dolnośląskim, "Przegląd statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego" nr 6.
  3. Wycinka E. (2010), Statystyczna ocena ryzyka powrotu do bezrobocia na przykładzie danych przekrojowych, w: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 106, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu