BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artienwicz Nelli (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
O symetrii i harmonii w rachunkowości
On Symmetry and Harmony in Accounting
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 147-158, rys., bibliogr. 30 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Podwójna księgowość, Polityka bilansowa
Accounting, Double bookkeeping, Balance sheets policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metoda bilansowa to fundament, któremu podporządkowany jest cały system rachunkowości. Artykuł ten stanowi propozycję innego spojrzenia na metodę bilansową jako wyrazu harmonii i symetrii, a więc idei, które towarzyszyły ludzkości od wieków. Metoda bilansowa została tu przedstawiona jako pewien specyficzny sposób patrzenia na świat, a wynikłe z niej zjawiska symetryczności porównane do symetrii występującej w matematyce i fizyce. (abstrakt oryginalny)

Duality concept is the foundations of accounting, which subordinates accounting system and its procedures. This paper proposes a different attitude to this concept as the manifestation of symmetry and harmony - ideas that have accompanied the mankind through ages. Duality principle is treated in this paper as a specific method of perception. The symmetry present in its construction is compared to that in mathematics and physics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańko M. (red.) (2000), Inny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bockenheim W., Bednarek S., Jastrzębski J. (1996), Encyklopedia Nowej Ery - New Age, Wydawnictwo Astrum, Warszawa.
 3. Davison S., Anderson G.D. (1987), The development of accounting and auditing standards, Journal of Accountancy, May, s. 112-114.
 4. Dobija M. (2005), Dynamiczna równowaga kapitału jako źródło praw ekonomicznych, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, M. G. Woźniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 5. Dunaj B. (2007), Współczesny słownik języka polskiego, Langenscheidt, Warszawa.
 6. Gmytrasiewicz M. (1977), Metody badawcze teorii ewidencji księgowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SkwP, nr 1.
 7. Gmytrasiewicz M. (2008), Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
 8. Górski J. (1975), Metody poznawcze rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Griffin Ch. H., Williams T.H. (1962), A Comparative Analysis of Accounting and Mathematics, The Accounting Review, Vol. 37, No. 3, s. 410-414.
 10. Hartman J. (red.) (2004), Słownik filozofii, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.
 11. Kasai Sh. (1993), The duality concept of accounting, Keio Business Review no. 30, s. 69-89.
 12. Kawa M. (1987a), Pochodzenie i funkcja semantyczna terminów "Winien-Ma" w księgowości podwójnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 12.
 13. Kawa M. (1987b), Geneza podwójnego zapisu księgowego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 13.
 14. Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza, Warszawa.
 15. Kossut Z. (1959), Rachunkowość jako nauka, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 16. Kwiecień M. (2011), Dylematy polityki rachunkowości w: "Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 17. Lall Nigam B.M. (1986), Bahi-Khata: The Pre-Pacioli Indian Double-entry System of Bookkeeping, Abacus, Vol. 22, No. 2.
 18. Littleton A. C. (1927), The Antecedents of Double-Entry, The Accounting Review, Vol. 2, No. 2, s. 140-149.
 19. Markowski A, Pawelec R. (2001), Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, Warszawa.
 20. Martinelli A. (1977), Notes on the origin of double entry bookkeeping, Abacus, Volume 13, Issue 1, s. 3-27.
 21. Mattessich R. (1994), Accounting as cultural force: past, present and future, "The European Accounting Review", tom 3, nr 2, s. 354-374.
 22. Mattessich R.(2005), A concise history of analytical accounting: examining the use of mathematical notions in our discipline, Spanish Journal of Accounting History, No. 2, s. 123-153.
 23. Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 24. Podsiad A. (2000), Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 25. Słownik wyrazów obcych (1995), PWN, Warszawa.
 26. Sobol E. (red.) (2000), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 27. Stewart I. (2012), Dlaczego prawda jest piękna. O symetrii w matematyce i fizyce, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 28. Stoecker H. (2010), Nowoczesne Kompendium Fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Szymański K. (1984), Historyczny rozwój myśli w zakresie teorii księgowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 8.
 30. Weil H. (1960), Symetria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu