BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Uwarunkowania wdrożenia i wykorzystania budżetowania w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego
Conditions of Implementation and Use of Budgeting in Enterprises of North-Eastern of Poland
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 185-195, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Planowanie finansowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość zarządcza, Wyniki badań
Budgeting, Financial planning, Enterprise management, Management accounting, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu było określenie zakresu i stopnia wykorzystania budżetowania przez badane przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzone badania wykazały, że w Polsce budżetowanie wykorzystywane jest na stosunkowo dużą skalę. Metodę tą stosuje 46 % badanych firm. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa duże, których zarówno wartość aktywów, jak i poziom przychodów przekracza 5 mln euro. Za główne bariery wdrożenia tej metody w przedsiębiorstwach uważa się wysokie koszty wdrożenia i utrzymania systemu w przedsiębiorstwie oraz niedostateczna znajomość systemu wśród pracowników. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper was to determine the range of the use of budgeting in the questionnaired enterprises in the region of Warmia and Mazury. The carried out research shown that budgeting in Poland is applied on a comparatively big scale. The method is used by 46% of the surveyed firms. Most of the enterprises are big firms in which the value of assets as well as the level of revenues exceed 5 mln euro. The main barriers of applying the budgeting are high costs of implementing and maintaining this system in an enterprise and the insufficient knowledge of this method by employers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubakowska K., Winiarska K. (2002), Rachunek kosztów w przemyśle, handlu, usługach, ODDK, Gdańsk.
 2. Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
 3. Drury C. (1995), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa.
 4. Enamhe B. (2009), Budgeting as a strategic tool for development in the arts, "Global Journal of Humanities" vol 8, no. 1&2.
 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 6. Hass-Symotiuk M. (2000), Aspekty metodologiczne budżetowania działalności zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, Materiały/Konferencje, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 8. Mikulska T. (2007), Budżetowanie kosztów w wybranych przedsiębiorstwach województwa podlaskiego - wyniki badań, Zeszyty Naukowe, Prace Katedry Rachunkowości, 27, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Sobańska I. (red.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa.
 10. Sobańska I., Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI w., "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", nr 56.
 11. Sojak S. (2003), Rachunkowość Zarządcza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 12. Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 61.
 13. Świderska G. K. (red.), (2003), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. II, Difin, Warszawa.
 14. White J. (1998), Entitlement budgeting vs. Bureau budgeting, Public "Administration Review"; nov/dec; 58, 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu