BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Organizacja sieciowa jako model biznesu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, 2013, s. 11 - 47, rys., tab., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Modele biznesowe, Zasoby wiedzy, Zarządzanie
Network organisations, Business models, Knowledge resources, Management
Abstrakt
Umiejętność definiowania i redefiniowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa należy zaliczyć do podstawowych kompetencji sprzyjających budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Układ połączeń i powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi składowymi modelu biznesu powinien pozwalać na realizację założonych celów przedsiębiorstwa. Architektura modelu biznesu powinna być elastyczna, sprzyjająca jego modyfikacjom i innowacyjności. Pojęcie "modelu biznesu" w ciągu minionych dwóch dekad systematycznie zyskuje na znaczeniu. W szczególności dotyczy to okresu począwszy od końca lat 90. i jest związane z rozwojem Internetu i e-biznesu. Ogólnie kategoria modelu biznesu odnosi się do opisu zależności pomiędzy elementami, których współistnienie i współpraca pozwolą na kreowanie i dostarczenie wartości dla klienta, a w konsekwencji również wartości dla przedsiębiorstwa. Obserwacja rzeczywistości gospodarczej potwierdza fakt, że bardzo często źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest wykorzystanie innowacyjnego modelu biznesu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Demil, X. Lecocq, Business model evolution: In search of dynamic consistency, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43.
 2. M. Johnson, C. Christensen, H. Kagerman, Reinventing your business model, "Harvard Business Review" 2008, Vol. 86.
 3. C. Prahalad, R. Bettis, The dominant logic: The new linkage between diversity and perfomance. "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 6.
 4. H. Chesbrough, Business model innovation: opportunities and barriers, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43.
 5. D. Teece, Business models, business strategy and innovation, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43.
 6. S. Shafer, H. Smith, J. Linder, The power of business models, "Business Horizons" 2005, Vol. 48.
 7. H.Chesbrough, R. Rosenbloom, The role of business model in capturing value from innovations: evidence from Xerox corporation's technology spin-off companies, "Industrial and Corporate Change" 2002, Vol. 11.
 8. R. Amit, C. Zott, Value creation in e-business, "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22.
 9. Amit R,, Schoemaker P., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 10. A. Jurga, Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, t. 1, red. J. Lewandowski, Politechnika Łódzka, Łódź 2005.
 11. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa 2002.
 12. http://www.netinstytut.edu.pl/sieci.php
 13. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 14. Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
 15. Sroka W., Sieci aliansów, Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa 2012.
 16. Child J., Faulkner D., Tallman S., Cooperative strategy. Managing alliances, networks and joint ventures, Oxford University Press, Oxford 2005.
 17. Hatch M., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 18. Achrol R,, Kotler P., Frontiers of the marketing paradigm in the third millenium, "Journal of the Acedemy of Marketing Science" 2012.
 19. Eisenhardt K., Martin J., Dynamic capabilities,What are they?, "Strategie Management Journal" 2000.
 20. Hakanson H., Snehota I., Developing relationships in business networks, Routledge, London 2005.
 21. Welch C., Wilkinson I., The political embeddness of international business networks, "International Marketing Review" 2004, Vol. 21
 22. Möller K., Rajala A., Svahn S., Strategic Business Nets - Their Type and Management, "Journal of Business Research" 2005, Vol. 58
 23. Gulati R., Nahira N., Zaheer A., Strategic Networks, "Strategic Management Journal" 2000, nr 21.
 24. Möller K., Rajala A., Rise of Strategic Nets - Their Type and Management, "Journal of Business Research" 2007, Vol. 37.
 25. Westerlund M., Rajala R., Leminen S., SME business models in global competition: a network perspective, "International Journal of Globalisation and Small Business" 2008, Vol. 3.
 26. M. Schilling, Toward a general modular systems theory and its application to interfirm product modularity, "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25.
 27. Pekkarinen S., Ulkuniemi P., Modularity in developing business services by platform approach, ''International Journal of Logistics Management" 2008, Vol. 19.
 28. Shafer S., Smith H., Linder J., The power of business models, "Business Horizons" 2005, Vol. 48.
 29. L. Dovev, The competitive advantage of interconnected firms: An extension of Resource-based View, "Academy of Management Proceedings" 2002.
 30. G. Richardson "The organization of industry, "The Economic Journal" 1972, Vol. 82.
 31. Grant R.M., The Resources - Based Theory of Competitive Advantage Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991.
 32. Barney J. B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17.
 33. Peteraf M., The cornerstones of competitive advantage a resorce - based view, "Strategie Management Journal" 1993, No. 3
 34. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 35. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 36. Alavi M., Leidner D., Knowledge management and knowledge management systems, Conceptual foundations and research issues, "MIS Quarterly" 2001, Vol. 25.
 37. Kogut B., Zander U., Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of the technology, "Organization Studies" 1992, Vol. 3.
 38. Grant R., Prospering in a dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration, "Organization Science" 1996, Vol. 7.
 39. Davenport T., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 40. Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit. The Knowledge Management Toolkit. Orchestrating IT, Strategy, and Knowledge Platforms Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New York 2002.
 41. Rokita J., Organizacja ucząca się - model uczenia się konkurentów, w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 42. J. Carillo, C. Gaimon, Improving manufacturing perfomance through process change and knowledge creation, "Management Science" 2000, Vol. 46.
 43. Brown S., Eisenhardt K, The art of continuous change, "Administrative Science Quarterly" 1997, Vol. 42.
 44. K. Pandza, S. Horsburgh, K. Gorton, A. Poljnar, A real option approach to managing resources and capabilities, "International Journal of Operations and Production Management" 2003, Vol. 23.
 45. B. Loasby, The organization of capabilities, "Journal of Economic Behaviour and Organization" 1998, Vol. 35.
 46. Kylaheiko K., Sandstrom J., Virkkunen V., Dynamic capability view in terms of real options, "International Journal of Production Economics" 2002, Vol. 80.
 47. J. Potts, The New Evolutionary Microeconomics: Complexity, Competence and Adaptive Behavior, Edward Algar, Northhampton 2000.
 48. Sawhney M., Parikh D., Where value lives in a networked world, "Harvard Business Review" 2001, Vol. 79.
 49. Zahra S., George G., Absorptive capacity, A review, reconceptualization, and extension, "Academy of Management Review" 2002, Vol. 27.
 50. Cohen W., Levinthal W., Absorptive capacity, A new perspective on learning and innovation, ''Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35.
 51. Cohen W., Levinthal W., Fortune favors the prepared firm, "Management Science" 1994, Vol. 40.
 52. Tushman M., Anderson P., Technological discontinuities and organizational environments, "Administrative Science Quarterly" 1986, Vol. 31.
 53. Fletcher R., Barrett N., Embeddeedness and the evolution of globar networks, ''Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30.
 54. Halinen A., Tomroos J., Using case method in the study of contemporary business networks, "Journal of Business Research" 2005, Vol. 58.
 55. Thorelli H., Networks: Between markets and hierarchies, "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7.
 56. Jüttner U., Schlange L., A network approach to strategy, "International Journal of Research and Design" 1999, Vol. 13.
 57. Möller K., Halinen A., Business relationships and networks: Managerial challenge of network era, "Industrial Marketing Management" 1999, Vol. 28.
 58. D. Ford, L. Gadce, Hakansson, Managing networks. Proceedings of the innaugural meeting of the IMP grou.: culture and collaboration in distribution networks, Perth 2002.
 59. Ojsalo J., Key network management, "Industrial Marketing Management" 2004, Vol. 33.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu