BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przygodzka Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Czynniki rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w opinii przedsiębiorców
Development Factors of Enterprises in the Food Production Sector in the Opinions of Entrepreneurs
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 286-291, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Przemysł spożywczy, Badanie opinii
Companies development factors, Enterprise development, Food industry, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja i hierarchizacja czynników rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w świetle opinii przedsiębiorców prowadzących działalność w tej branży. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań zrealizowanych przez zespół ekspertów powołanych przez Instytut Badań i Analiz VIVADE sp. z o.o. oraz PM Group na zlecenie WUP w Białymstoku. Z przedstawionych rozważań wynika, że w opinii podlaskich przedsiębiorców ogólne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne nie są barierą. Problemem natomiast jest konkurencja w branży, rosnące koszty produkcji i dystrybucji oraz ograniczona chłonność rynki wewnętrznego. Rozwojowi sprzyjać mogą zwłaszcza inwestycje, procesy konsolidacyjne, ściślejsza współpraca z dostawcami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to identify and arrange the factors of development of enterprises in the food production sector in the light of opinions of entrepreneurs running business operations in the aforementioned domain. The article has been prepared on the basis of fragments of results of studies carried out by a team of experts appointed by the Instytut Badań i Analiz VIVADE sp. z o.o. (VIVADE Institute for Studies and Analyses Ltd.) as well as PM Group at the request of the Voivodeship Labor Office in Białystok. The presented deliberations suggest, that in the opinions of entrepreneurs from Podlasie region the general social-economical conditions are not a special barrier, however competitiveness in the sector, the growing production and distribution costs and the limited absorptivity of the internal market are. Especially investments, consolidation processes, more strict cooperation with vendors can foster development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza sektora spożywczego województwa podlaskiego. 2009: Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. WUP, Białystok.
  2. Michna W. (red.) 2007: Ocena wpływu rozwoju sektora spożywczego na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach. IERiGŻ PIB, Warszawa.
  3. Przemysł spożywczy w Polsce. 2008: ING, Warszawa.
  4. Przygodzka R. 2008: Sektor rolno-spożywczy jako czynnik rozwoju Podlasia. [w:] Podlasie - dwie dekady transformacji (red. A. Bocian). Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  5. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego. 2008: Urząd Statystyczny w Białymstoku. Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu