BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wille-Sonk Steffi (European Dairy Farmers), Lassen Birthe (Johann Heinrich von Thünen Institute Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Germany)
Tytuł
European Dairy Farmers : More Than 20 Years of International Comparisons and Knowledge Exchange
EDF : ponad 20 lat międzynarodowych porównań i wymiany wiedzy
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 7-14, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Koszty pracy, Przemysł mleczarski
Arable farm, Labour costs, Dairy industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Systemy produkcji mleka różnią się wewnątrz kraju, a także występują różnice między krajami w Europie. W zależności od czynników produkcji rozwinęły się różne stosowane technologie produkcji wpływające na koszt prowadzenia gospodarstwa mleczarskiego. Poza uwarunkowaniami regionalnymi, istotny wpływ na odniesienie sukcesu w gospodarstwie mlecznym mają kompetencje jego zarządcy lub właściciela. Połączenie aspektów regionalnych i indywidualnych wpływa na konkurencyjność poszczególnych gospodarstw mlecznych w regionie, a także produkcji mlecznej całego sektora kraju. EDF jako stowarzyszenie od ponad 20 lat dostarcza informacji i wiedzy rolnikom, a także udostępnia platformę do wymiany spostrzeżeń. Rolnicy korzystają z sieci w celu znalezienia rozwiązań poprawiających efektywność produkcji, a tym samym prowadzących do utrzymania lub zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa mleczarskiego. (abstrakt oryginalny)

Dairy production systems vary inside a country and among different countries in Europe. Depending on production factors, different dairy farming strategies have developed, influencing production costs of dairy farms. Alongside regional aspects, the competences of the farm manager or owner have an important impact on the economic success of a dairy farm. A combination of both regional and individual aspects influence the competitiveness of individual dairy farms in a region but also of dairy production as a whole production sector between regions or countries. For more than 20 years now, the EDF has been providing information and knowledge as well as a platform of exchanging observations. Dairy farmers can make use of the network to find solutions for improving the effectiveness of production and at the same time lead to maintain or improve the competitiveness of the dairy enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Endres W. 1968: Sinn und Grenzen des Betriebsvergleichs, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft", Jg. 39 1969, S. 23-34.
  2. Endres W. 1971: Betriebsgruppenvergleiche im Dienst der betriebswirtschaftlichen Forschung und Lehre, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft", Jg. 41 1971, Heft 11, S. 723-744.
  3. Endres W. 1980: Theorie und Technik des betriebswirtschaftlichen Vergleichs. Lehr- und Handbuch für Praxis und Wissenschaft, Betriebswirtschaftliche Vergleiche - Schriftenreihe für Forschung und Praxis, Band 5, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
  4. Erne P. J. 1971: Der Betriebsvergleich als Führungsinstrument. Bildung eines interde-pendenten Kennzahlensystems, Haupt Verlag, Bern.
  5. European Milk Producers (EMP) 1989: Information on the founding of the club, internal document.
  6. Isermeyer F. 1988: Produktionsstrukturen, Produktionskosten und Wettbewerbsstellung der Milcherzeugung in Nordamerika, Neuseeland und der EG, WissenschaftsverlagVauk, Kiel.
  7. Schott G. 1950: Grundlagen des Betriebsvergleichs, August Lutzeyer Verlag, Frankfurt/Main.
  8. Schott G. 1956: Die Praxis des Betriebsvergleichs, Verlagsbuchhandlung des Instituts der Wirtschaftsprüfer, Düsseldorf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu