BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zijlstra Jelle (Wageningen UR), Haan Michel de (Wageningen UR)
Tytuł
Developing the Dairy Business in new Reality
Rozwój produkcji mleka w nowej rzeczywistości
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 15-31, rys., bibliogr. 3 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rynek mleka, Ceny, Gospodarstwa rolne
Milk market, Prices, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Perspektywy rynkowe, zmiany polityczne, rozwój technologiczny i oczekiwania producentów mleka i ekspertów z UE, USA i Nowej Zelandii są podstawą do przygotowania do podjęcia kluczowych decyzji przed jakimi staną holenderscy rolnicy w ciągu najbliższych pięciu lat. Badania wykazały, że trwa rozwój gospodarstw sektora mleczarskiego we wszystkich wiodących krajach w sektorze mleczarskim na świecie. Jednak istnieje potrzeba innej organizacji produkcji na poziomie gospodarstwa, przede wszystkim zwiększenia nacisku na zarządzanie personelem. W ujęciu globalnym należy spodziewać silniejszych wahań cen mleka w UE. (abstrakt oryginalny)

Market perspectives, political changes, technological development and the expectations of milk producers and experts from the EU, USA and New Zealand constitute the basis for preparing and undertaking key decisions Dutch farmers will face in the next five years. The research has found that the development of farms from the milk sector is ongoing in all leading countries of the world. However, a different form of production organization with particular emphasis on the management of personnel is required. On a global scale, one can expect greater fluctuations in the price of milk in the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zijlstra, J. (ed.), What does New Reality look like? Outlook of internationale dairy market and price fluctuations in the past, Report Part 1 of the project "Dairy farming in New Reality", ASG-report 114, May > 2008, Animal Sciences Group of Wageningen University and Research Center, > Lelystad (report in Dutch with English summary)
  2. Zijlstra, J. (ed.), Coping with New Reality by farmers and experts - Expectations of changes in farm management on dairy farms in the period 2008-2012, Report Part 2 of the project "Dairy farming in the New Reality", ASG Report 115, May 2008, , Animal Sciences Group of Wageningen University and Research Center, Lelystad (report in Dutch with English summary).
  3. Zijlstra, J., M. de Haan and A. Evers, Crucial decisions in New Reality - Tools for decision support on dairy farms, Report Part 3 of the project "Dairy farming in New Reality", ASG Report 116, May 2008, Animal Sciences Group of Wageningen University and Research Center, Lelystad (report in Dutch with English summary).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu