BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembeza Jerzy (Politechnika Koszalińska), Chotkowski Jacek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Tytuł
Powiązania cen pomiędzy małymi rynkami - przykład rynku ziemniaka
Price Linkages On The Small Markets - Case Study For Potato
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 298-301, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Ceny, Ceny produktów rolnych, Analiza cen
Potatoes, Prices, Agricultural prices, Price analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Posługując się modelowaniem VAR, analizowano powiązania pomiędzy cenami ziemniaków w Polsce i w Niemczech. Wyniki wskazują na bardzo słabe powiązania w latach 1997/1998-2001/2002. Dla lat 2002/2003-2007/2008 stwierdzono natomiast wyraźną reakcję cen w Polsce na ceny ziemniaków w Niemczech. (abstrakt oryginalny)

The paper examines price linkages between Polish and German potato markets. VAR model was used in the analysis. Both potato market have highly similar seasonal fluctuation. According to the results for sub period 1997/1998-2001/2002 there existed almost any price linkage between Polish and German potato market. On the other hand, results for sub period 2002/2003-2007/2008 suggests strong influence of German prices on Polish prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baffes J., Gardner B. 2003: The transmission of world commodity prices to domestic markets under policy reforms in developing countries. Policy Reform, nr 6, s. 159-180.
  2. Conforti P. 2004: Price transmission in selected agricultural markets. FAO Commodity and Trade Policy Research Working Papers, nr 7, ss. 91.
  3. Enders W. 2004: Applied econometric time series. Wiley, New York.
  4. Mundlak Y., Larson D.F. 1992: On the transmission of world agricultural prices. The World Bank Economic Review, nr 6. s. 399-422.
  5. Rembeza J. 2009: Powiązania pomiędzy cenami produktów rolnych w Polsce i krajach UE. Problemy Rolnictwa Światowego, Zesz. Nauk. SGGW, t. 7(XXII), s. 111-119.
  6. Tomek W.G. 1980: Price behavior on a declining terminal market. American Journal of Agricultural Economics, vol. 62, s. 434-444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu