BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian
Organisation and the Economics of Milk Production in Poland, Trends in the Past and Future
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 43-57, rys., tab., mapy, bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka rolna, Produkcja mleka, Przemysł mleczarski
Agriculture economy, Milk production, Dairy industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono udział produkcji mleka w Polsce w latach 2000-2010 w strukturze towarowej produkcji rolniczej oraz zmiany poziomu i relacji między kosztami podstawowych czynników produkcji, pracy i kapitału a cenami zbytu produktów rolnych oraz pogarszającą się jednostkową opłacalność produkcji rolniczej, w tym także mleka. Dokonano oceny ekonomiki gospodarstw mlecznych w zależności od skali produkcji. Wskazano, że decydującym czynnikiem rozwoju gospodarstw mlecznych jest skala produkcji mleka. Szanse rozwojowe mają gospodarstwa mleczne utrzymujące ponad 30 krów mlecznych o wydajności rocznej ponad 5500 kg. Dokonano porównań efektów produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw z Polski i innych państw Unii Europejskiej nastawionych na produkcję mleka. (abstrakt oryginalny)

The paper shows participation of milk production in total sold agricultural production in Poland in 2000- 2010. The changes of level and the relationship between costs of fundamental production factors, labour and capital, and agricultural products' prices were described. The unit profi tability of agricultural production, including milk production, is decreasing. A comparison of the economics of the groups of dairy farms isolated due to the scale of the production was done. It was found that the scale of production is a key factor of dairy farms' development. Only farms keeping at least 30 dairy cows and characterized by milk yield amounts of at least 5500 kg have an opportunity to develop. The production and economic effects of Polish and European Union dairy farms were compared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej (w latach 1996, 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 2. Cholewa M., 2011: Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2009-2010, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 12.
 3. EDF Analiza 2002, Porównanie kosztów produkcji mleka, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, Akademia Rolnicza w Szczecinie. Szczecin.
 4. EDF Report 2011, European Dairy Farmers, Johan Heinrich von Thünen Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Institute of Farm Economics, German Agricultural Society, Braunschweig - Frankfurt/Main.
 5. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2010: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2008 roku, IERiGŻ, Warszawa.
 6. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2011: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2009 roku, IERiGŻ, Warszawa.
 7. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2012: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2010 roku, IERiGŻ, Warszawa.
 8. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy, nr 35/2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Kasztelan P. 2010: Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 1, s. 45.
 10. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011: Zwierzęta gospodarskie, wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, GUS, Warszawa.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa 2010, GUS 2011. Warszawa.
 12. Rynek mleka - stan i perspektywy, nr 42/2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Woś A. 2003: Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Wyd. AR, Lublin, s. 9.
 14. Ziętara W. 2003: Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1990-2001, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G". t. 90 z. 1 s. 39
 15. Ziętara W. 2003a: Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw, "Roczniki Naukowe SERiA", t. V, z. 1 s. 98.
 16. Ziętara W. 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 94, z. 2, s. 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu