BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rytko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ procesów liberalizacyjnych na handel artykułami rolno-spożywczymi UE
The Impact of Liberalization on Agir-Food Trade in the UE
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 302-309, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm handlowy, Handel międzynarodowy, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa
Trade liberalization, International trade, Economy competitiveness, International competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Unia Europejska jest na pierwszym miejscu pod względem wielkości wymiany międzynarodowej towarów. Jest zarówno liczącym się eksporterem, jak i importerem towarów z całego świata. Artykuły rolno-żywnościowe choć nie stanowią więcej niż 10% unijnej wymiany międzynarodowej, są ważną grupą towarów, ze względu na politykę rolną prowadzoną w ramach Unii Europejskiej. UE jest największym eksporterem żywności. W 2008 roku wyeksportowała towary za ok. 570 mld USD, co stanowiło 42% całego eksportu światowego. Zatem proces liberalizacji handlu rolno-spożywczego ma istotne znaczenie dla wielu krajów europejskich, gdyż może w istotny sposób zaważyć o przyszłości europejskich producentów rolnych. (abstrakt oryginalny)

The main objectives of this paper is to show the influence of trade liberalization on agricultural trade. Two hypothesis were confirmed. Agricultural trade turnover increased during 1995-2008, but import had grew up much more than export, so Ell have deficit which dramatically increased after the year 2002. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. International Trade Statistics. 2009: Raporty WTO.
  2. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. 1998: Polska w WTO. IKiCHZ, Warszawa, s. 36-43.
  3. Kaliszuk E. 2007: Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski. [w:] Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006 (red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej). SGH, Warszawa, s. 323-369.
  4. Rytko A. 2005: Handel artykułami rolno-spożywczymi przed i po akcesji polski z Unią Europejską. Zesz. Nauk. SERiA, Warszawa.
  5. Trade Policy Review. European Union. 2002, 2007: Report of the Secretariat.
  6. WPR. 2007: Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa, FAPA.
  7. The results of the Uruguay Round of Multilateral trade Negotiations. 2007: The Legal Taxes, WTO.
  8. www.stat.wto.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu