BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Araszkiewicz Krystyna
Tytuł
Ekoinnowatorzy i ich rola w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu
Eco-Innovators and Their Role in Building Sustainable Competitiveness of the Regional Economy
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 30-38, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Innowacje, Przewaga konkurencyjna, Gospodarka regionalna, Konkurencyjność gospodarki, Rozwój regionalny
Eco-innovation, Innovations, Competitive advantage, Regional economy, Economy competitiveness, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego, oparty na koncepcji "sprawiedliwego i godnego dzielenia się światem, zrównoważonego sposobu życia oraz równości pokoleń w dostępie do piękna i zasobów środowiska", jest dyskutowany w literaturze i na forum naukowym oraz politycznym co najmniej od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Celem artykułu jest przedstawienie planowanego w ramach pracy doktorskiej badania roli, jaką w trwałym i zrównoważonym rozwoju gospodarki regionu odgrywają przedsiębiorcy, którzy aktywnie wdrażają innowacje służące ochronie środowiska przyrodniczego, oraz oceny warunków zewnętrznych, stymulujących przedsiębiorstwa do takiej aktywności. (fragment tekstu)

The article presents a concept of research focused on the likely role of eco-innovators - understood as active entrepreneurs implementing ecological innovations in building competitiveness of regions, in accordance with the rules of sustainability. A set of sustainability indicators has been discussed as a measure for monitoring an eco-innovation wave in the development of the regional economy. Sustainable development of the regional economy has been discussed for over a decade in the economic literature. The main purpose of eco-innovations is to improve social and economic conditions in the region. Entrepreneurs implementing eco-innovations make an effort to obtain a financial revenue and, at the same time, to protect the natural environment, improving the quality of life. Therefore, external conditions ought to be appropriate and should encourage activities of eco-innovators. Institutional assistance in this regard has been provided by the Operational Programme: Innovative Economy 2007-2013 and has been indicated as a strategic objective in the Polish and the UE policy of sustainable development for the coming years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fussier, C., James P., Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pitman Publishing, Londyn 1996.
  2. Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik, WSIiZ, Rzeszów 2006.
  3. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
  4. Kowalak B., Konkurencyjna gospodarka. Innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju, ITeE-PIB, Warszawa-Radom 2006.
  5. Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  6. Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
  7. Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006.
  8. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa- -Białystok 2005.
  9. Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1190, Wrocław 2008, s. 526-534.
  10. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu