BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grontkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej
Changes in Production and Economic Results of the Largest Dairy Farms in the EU Countries in the Years 2004-2009
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 58-69, tab., bibliogr. 8 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Ekonomiczna wartość dodana
Dairy industry, Dairy, Economic Value Added (EVA)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zróżnicowanie zasobów i wyników produkcyjnych oraz ekonomicznych gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU w krajach Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 wydajność mleczna krów systematycznie wzrastała o 2,6-2,8% rocznie, w latach 2007-2008 ustabilizowała na poziomie 7450 kg od jednej krowy (przy zróżnicowaniu od 5 tys. w słowackich gospodarstwach do ponad 8,8 tys. w fińskich), a w 2009 roku zanotowano jej nieznaczne obniżenie. W latach 2004-2008 najsilniejsze ekonomicznie gospodarstwa mleczne wykazywały wzrost kosztów ogółem przypadający na jednostkę siły ekonomicznej, natomiast w 2009 roku nastąpił ich spadek o 8,2%. Niższy poziom kosztów odnotowały mleczne gospodarstwa krajów członkowskich "starej" UE-15. Poziom dopłat z różnych tytułów (bez inwestycyjnych) w przeliczeniu na jednostkę siły ekonomicznej w krajach członkowskich UE od 2004 roku wzrastał systematycznie (oprócz 2009 r.) i był kilkakrotnie wyższy od subsydiowania notowanego w krajach UE-15. (abstrakt oryginalny)

In the paper production and economic results of dairy farms with an economic size over 100 ESU were analyzed. Farms were selected from the FADN sample. The analysis shows signifi cant differentiation of milk yields and the production potential measured by the agricultural land area and labour resources between countries, as well as changes in production and economic results over the period 2004-2009. Milk yields increasing in the period 2004-2006 by 2.6-2.8% annually stabilized in the years 2007-2008 at the level of 7450 kg per cow on average. The average country yields varied from 5000 kg/cow (Slovakia) to 8800 kg (Finland). In the years 2004-2008 costs of production per unit of the economic size were growing in all countries. In the year 2009 small decrease of milk yields was observed, accompanied by the reduction of costs by 8.2%. Dairy farms in the old member states of the EU-15 are characterized by lower costs, higher yields and better economic results compared to new member states. The gap remained similar in the analyzed period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. FADN, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database.cfm
  2. Grontkowska A. 2010: Ocena porównawcza najsilniejszych ekonomicznie gospodarstw rolnych o polowej produkcji roślinnej i mlecznych w Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 4, 69-77.
  3. Parzonko A. 2010: Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? - rozważania modelowe, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 4, 157-171.
  4. Poczta W. 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 3, 205-217.
  5. Poczta W., Sadowski A. Średzińska J. 2008: Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 95, z. 1, 42-55.
  6. Sass R. 2010: Produkcja i dochody gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 3, 218-230.
  7. Sobczyński T. 2010: Wydajność pracy a poziom wsparcia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 3, 244-257.
  8. Sass R. 2009: Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 96, z. 3, 204-224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu