BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowicz Zofia (Uniwersytet Rzeszowski), Krawczyk Józefa (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie chowu drobiu w gospodarstwach agroturystycznych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego
Importance of Poultry Breeding in Agrotourism Farms in the Opinion of Inhabitants of Podkarpackie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 314-316, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla drobiu, Agroturystyka, Badanie opinii, Turystyczne atrakcje, Preferencje konsumenta
Poultry farming, Agrotourism, Opinion research, Tourist attraction, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 210 osób w sezonie 2009/2010. W opinii respondentów drób w agroturystyce stanowi przede wszystkim dużą atrakcję dla dzieci oraz ozdobę otoczenia. Respondent oczekują, że mięso drobiowe wyprodukowane w gospodarstwach agroturystycznych będzie częściej podawani turystom, niż mięsa innych gatunków zwierząt. Ankietowani konsumenci wykazywali duże zainteresowani nabywaniem jaj z chowu przyzagrodowego i ekologicznego. Zanotowano większe zainteresowanie konsumentów przyjaznymi warunkami utrzymania kur, niż ceną pozyskiwanych od nich jaj. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to evaluate poultry production in a selected agritourism farm in the Podkarpackie province and to obtain the opinion of potential farm tourists on the importance of productive aid ornamental poultry in agritourism farms. A questionnaire survey was conducted on 210 respondents in late 2009 and early 2010 in the Podkarpackie province. Respondents felt that poultry in agritourism farms attracts children and is an environmental attraction. Those surveyed expect poultry meat produced in agritourism farms to be offered to tourists more frequently than the meat of other animal species. Respondents showed great interest in buying backyard and organic eggs on the grounds that they have more health-promoting benefits and better taste. Consumers were more interested in welfare-friendly housing conditions than in the price of hen eggs. The results obtained should encourage owners of agritourism farms to keep ornamental poultry, meat poultry (broiler, chickens, geese, ducks, turkeys) and laying hens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brelik A., Gotkiewicz W. 2005: Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN, s. B, nr 57. s. 81-87.
  2. Fleszar J., Stasiak J. 2006: Factors and consumers motivations when ecological food shopping on Koszalin market. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 51(2), s. 36-41.
  3. Jasiński В. 2006: Nisza rynkowa jako alternatywna strategia rozwoju małych przedsiębiorstw. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1116, s. 443-449.
  4. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. 2008: Hen housing system and egg quality as viewed by consumed Ann. Anim. Sci., vol.8, nr 1, s. 71-80.
  5. Strojny J. 1996: Wieloatrybutowa analiza preferencji konsumentów jaj. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie Ekonomika, z. 24, s. 77-88.
  6. Sokołowicz Z., Krawczyk J. 2009: Świadomość rolników i konsumentów na temat dobrostanu kur w różnych systemach utrzymania a konkurencyjność na rynku jaj w dobie globalizacji. Roczniki Naukowe SERiA. t. XI, z. 1, s. 394-398.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu