BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Uwarunkowania i kierunki rozwoju polskich portów morskich o charakterze lokalnym i przystani morskich z punktu widzenia państwa
Determinants and Directions of the Development of the Polish Local Seaports and Sea Harbours from the Perspective of State
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 7-20, tab., bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe
Porty morskie
Seaports
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono uwarunkowania i kierunki rozwoju portów morskich, nieposiadających podstawowego znaczenie dla polskiej gospodarki. Struktury te pełnią przede wszystkim rolę ważnych biegunów rozwoju dla ich lokalnego i regionalnego otoczenia. Warto jednak zaprezentować jak kierunki rozwoju tych portów morskich zostały zaprezentowane w najważniejszych dokumentach opracowanych na poziomie centralnym. Dokumenty te stanowią ramy dla finansowania inwestycji w infrastrukturę portową oraz dostępu do portów morskich od strony lądu i morza realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej(fragment tekstu)

The article presents determinants and directions of the development of the seaports which are of no primary importance to the Polish economy or sea harbours. The above mentioned structures are primarily local or regional and as such are important to stimulating the development of the immediate environment. However, it is worth presenting how the directions of their development are portrayed in the most important documentation prepared at the central level. This documentation is a framework for financing investments in the port infrastructure and access to the ports from the land and sea made with the EU financial support(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomika portów morskich i polityka portowa, red. L. Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
  2. Europea's onshore and offshore wind energy potential, European Environment Agency, EEA Technical Report, 2009, nr 6
  3. Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M., Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), opracowanie wykonane na zlecenie MTBiGM, Warszawa, grudzień 2012
  4. Luks K., Port Elbląg w polityce morskiej Państwa, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2009
  5. Pluciński M., Rozwój funkcji gospodarczych małych portów morskich ujścia Odry na przykładzie portów Wielkiego Zalewu i Roztoki Odrzańskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 256, Ekonomiczne Problemy Transportu nr 1, Szczecin 1999
  6. Pluciński M., Transformacja systemu zarządzania portu morskiego Police, "Inżynieria Morska i Geotechnika" 2006, nr 3.
  7. Porty lokalne w strategii aktywizacji peryferyjnych regionów nadmorskich, praca pod kier. K. Luksa, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2010
  8. Strategia rozwoju portów morskich do 2015 r., MGM, Warszawa 2007
  9. B. Szwankowska, Szwankowski S., Porty lokalne w rządowej, regionalnej i samorządowej polityce gospodarczej, w: Małe porty polskiego wybrzeża stan obecny i perspektywy rozwoju, red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002
  10. Ustawa o portach i przystaniach morskich z 20 grudnia 1996 r., Tekst jednolity Dz.U. z 2010, nr 33, poz. 179.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu