BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zmienność cen mleka a profil ryzyka w gospodarstwach mlecznych
Milk Price Volatility and Risk Profile on Dairy Farms
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 81-87, rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Mleko, Produkcja mleka, Ceny, Ryzyko w rolnictwie
Milk, Milk production, Prices, Risk in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu oszacowano wpływ zmienności cen mleka na poziom rentowności aktywów w gospodarstwach modelowych w latach 2012-2016. Analizę przeprowadzono, wykorzystując model TIPI-CAL oraz przeprowadzając symulacje metodą Monte-Carlo. Wyniki uzyskane w toku przeprowadzonej symulacji wskazują na dużą zmienność wskaźników rentowności, nawet przy założeniu wzrostu ceny mleka na poziomie średniej z lat 2007-2012 istnieje ryzyko osiągnięcia rentowności aktywów. (abstrakt oryginalny)

In the paper the impact of volatility in milk prices on return on assets (ROA) of assets in the model farms in the years 2012-2016 was estimated. The analysis was performed using a TIPI-CAL model and carrying out simulations using Monte-Carlo. The results, obtained in the course of the simulation, indicate a large variation of return on assets, even if the milk price increase on average from the years 2007-2012 there is a risk concerning the viability of assets on farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Deblitz C., Hemme T. Isermeyer F., Plessmann F. 2005: A Global Project for Comparative Farm Analysis: The International Farm Comparison Network IFCN, 15th Congress, Campinas SP, Brazil, August 14-19, International Farm Management Association.
  2. Jongeneel R., van Berkum C., de Bont C., van Bruchem C., Helming J., Jager J. 2010: European dairy policy in the years to come; Quota abolition and competitiveness, LEI report 2010-017, Wageningen.
  3. Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G. 2007: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", T. 93, z. 2, s. 98-106.
  4. Mańko S. 2007: Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", T. 93, z. 2, s. 37-45.
  5. Matysik-Pejas R. 2007: Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce, "Problemy Rolnictwa Światowego" t. XVII, s. 258-266.
  6. Melyukhina O. 2011, Risk management in agriculture in the Netherlands, OECD Food, Agriculture and Fisheries, Working Papers, No. 41, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kgj-0d5lqn48-en
  7. O'Connor D., Keane M., Barnes E. 2009: Measuring Volatility in Dairy Commodity Prices, 113th Seminar, September 3-6, 2009, Chania, Crete, Greece 58106, European Association of Agricultural Economists, [www.purl.umn.edu/58106].
  8. Stephenson M. W. 2009: Milk Price Volatility: What's Old is New (but what's new is different) (prezentacja PowerPoint), Agricultural Outlook Forum 2009, United States Department of Agriculture, http://purl.umn.edu/51601.
  9. van Winsen F., Wauters E., Lauwers L. H., de Mey Y., Van Passel S., Vancauteren M. 2011: Increase in milk price volatility experienced by Flemish dairy farmers: A change in risk profi le, 2011 International Congress, August 30-September 2, Zurich, Switzerland, European Association of Agricultural Economists, http://purl.umn.edu/115758.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu