BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Perspektywy rozwoju rynku żywca wieprzowego w skali światowej
The Perspectives of Pork Market Development in a Global Scale
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 317-321, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Handel zagraniczny, Mięso wieprzowe
Meat market, Foreign trade, Pork meat
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sytuacja na światowym rynku żywca wieprzowego w ostatnich dwóch latach determinowana była kryzysem gospodarczym, który spowodował spadek globalnego popytu na żywność i załamanie handlu zagranicznego. Spadek produkcji potęgowany był rosnącymi cenami pasz i pogorszeniem opłacalności chowu. Począwszy od 2010 roku można spodziewać się powrotu na ścieżkę wzrostu podaży. Czynnikami, które określać będą tempo i kierunek zmian, będą ceny mięsa w relacji do cen pasz, wzrost liczby ludności i dynamika spożycia w krajach rozwijających się, polityka poszczególnych państw dotycząca rozwoju sektora mięsnego oraz coraz wyższe wymogi weterynaryjne i jakościowe. (abstrakt oryginalny)

During two last years global swine sector was in a state of crisis as a result of two major forces - a dramatic increase of feed costs and decrease of meat consumption. Global economic growth is assumed to rebound to a higher average growth rate for 2010-2019, and the return to steady growth in world food demand is expected. Thanks to that, the pork production will grow and international trade will expand. Global export will be determined by costs of animal raising and environmental regulations relative to competitors. The aim of the paper is to present the situation in world pig market and to indicate the scale and direction of pork production development in the forthcoming decade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agricultural outlook 2009-2018. 2010: OECD-FAO www.stats.oecd.org, 05.05.2010.
  2. Agricultural projections to 2019. 2010: Long Term Projections Report. USDA. Washington, s. 2.
  3. Buhl K. 2008: Status quo and perspectives of the european pig production. Chinese-European Pig Summit, Hannover, November 12.
  4. Flach В. 2010: EU-27 Livestock and Products Semi-Annual 2010. USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report, No NL0008.
  5. Livestock and Poultry. World Markets and Trade. 2009: Foreign Agricultural Service, USDA, Washington.
  6. Meyer S.R. 2009: Where in the World to Grow Pigs? Trends in U.S. Pork Production. Advances in Pork Production, vol. 19, s. 171-172.
  7. Pejsak Z. 2004: Eksport wieprzowiny oraz żywca - warunek dynamicznego rozwoju chowu świń w Polsce. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy.
  8. Peters M., Shane M., Torgerson D. 2009: What the 2008/2009 world economic crisis means for global agricultural trade. A report from the Economic Research Service, USDA, Washington, s. 12.
  9. Rieu M., Ferneij J. 2001: Situation and perspectives of swine production in the European Union. Second International Virtual Conference on Pork Quality (internet), www.thepigsite.com.
  10. The price cycle versus the steamroller. 2009: The Whole Hog Brief, nr 2, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu