BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusielik Robert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Świtłyk Michał (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Tytuł
Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010
Technical Efficiency of Milk Production in the Selected European Farms in Years 2008-2010
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 88-99, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja mleka, Efektywność produkcji, Efektywność techniczna
Arable farm, Milk production, Production effectiveness, Technical efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obliczono wskaźniki efektywności technicznej w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka. Analiza wykazała, że poziom wskaźników efektywności w poszczególnych krajach zmienia się w zależności od zastosowanego modelu ekonometrycznego. Wykazano, że występują różnice w poziomie efektywności analizowanych krajów w poszczególnych latach. Najwięcej gospodarstw prowadzących efektywną produkcję mleka występuje w Holandii, Polsce, Irlandii, Francji, Ukrainie, Hiszpanii i Słowacji. (abstrakt oryginalny)

The study presents estimation of technical efficiency for dairy farms. The results of research have shown that the level of indicators of technical efficiency depends on applied econometric models. Additionally, calculations give an overview of efficiency differences between countries in respective years. The executed analysis showed that the majority of effective dairy farms is located in: The Netherlands, Poland, Ireland, France, Ukraine, Spain and Slovakia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aigner D.J., Lovell C.A.K., Schmidt P. 1977: Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics" 6, 21-37.
  2. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, "Management Science" 30, 1078-1092.
  3. Battese G.E., Coelli T.J. 1995: A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, "Empirical Economics" 20, 325-332.
  4. Battese G.E., Coelli T.J. 1992: Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India, "Journal of Productivity Analysis" 3, 153-169.
  5. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E.1978: Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", Volume 2, Issue 6, 429-444.
  6. Coelli T., Prasada R., Battese G. 1998: An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
  7. Färe, R., Grosskopf S., Lovell A. K. 1995: Production Frontiers, Cambridge University Press, Cambridge.
  8. Meeusen W., van Den Broeck J. 1977: Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions With Composed Error, "International Economic Review" 18, 435-444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu