BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prokopowicz Adam
Tytuł
Ports as important centers of regional economic development - selected thoughts on port development challenges and activities
Porty jako ważne centra regionalnego wzrostu gospodarczego -wybrane myśli o wyzwaniach dla rozwoju i działalności portów
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 21-42, bibliogr.61 poz.
Słowa kluczowe
Porty morskie
Seaports
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przegląd wybranych zagadnień związanych z rolą, jaką porty odgrywają w stymulowaniu i wspieraniu regionalnego rozwoju gospodarczego. Porty jako ważne ośrodki działalności gospodarczej, mają znaczny wpływ na jakość życia lokalnego i regionalnego społeczeństwa. Istnieje bliska zależność między portami a regionami. Wiele czynników wpływa na relacje port-region (miasto), takie jak zmiany w strukturze i tempie rozwoju gospodarki oraz globalizacja. Wiele korzyści z działań portów występuje nie w regionach gdzie są one położone, ale w oddalonych miastach i obszarach, natomiast większość kosztów jest skoncentrowanych i ponoszonych lokalnie. Ta negatywna rozbieżność wymaga właściwego zarządzania i działania portów oraz odpowiedniej polityki rozwoju portów jako centrów wzrostu gospodarczego. Władze lokalne powinny aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu portami położonymi na ich terenie. W celu zapewnienia tego udziału, mogą być potrzebne zmiany prawa dotyczącego zarządzania portami oraz modyfikacje statutów portów. Dotyczy to szczególnie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak Polska czy Litwa. Ekonomiczny wpływ portów na gospodarkę powinien być monitorowany i analizowany w aspekcie lokalnym i krajowym, w celu zagwarantowania, że podejmowane będą najbardziej efektywne decyzje inwestycyjne i rozwojowe. Rozwój portów wymaga interdyscyplinarnych innowacji. Niektóre metody podniesienia innowacyjności portów zostały omówione.(abstrakt autora)

A review of major issues related to the role which ports play in stimulating and supporting regional economic development has been completed. Ports as major industrial centers have critical impact on the quality of life of local and regional societies. There is an irrefutable and intricate connection between ports and regions. The portregion (city) relationships are impacted by changing economy and globalization. Many benefits from port activities occur in remote regions or areas, while costs are concentrated locally. This negative divergence requires proper management and policy making actions. Local authorities should actively participate in port management activities. To facilitate that, changes in port laws may be needed, especially in new EU member states. Economic impact of ports on local and national economies should be monitored to provide for the best investment and development decisions. Ports need interdisciplinary innovation in transportation. Some measures for increasing their role as innovative centers of intermodal transportation have been addressed (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afraz N. et al., Impact of transport infrastructure on economic growth - Annex 6 to Final Report of COMPETE Analysis of the contribution of transport policies to the competitiveness of the EU economy and comparison with the United States, European Commission - DG TREN, Karlsruhe 2006
 2. Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, "Review of Economic Studies" 1991, Vol. 58, No. 2
 3. Baltazar R., Brooks M.R., The governance of port devolution: a tale of two countries, paper presented at the 9th World Conference of Transport Research, Seoul, 22-27 July 2001.
 4. Berg- Andreassen J., Some observations on economic impact evaluation, for the Port Liberty Bayonne Project, Ports, Harbors & Waterways, The Shaw Group Inc, June 1 2007.
 5. Berg-Andreassen J., Savannah Cruise Terminal, Development & Expansion Program, Economic Impact of Construction & Operations, BEA Architects, Inc. May 17, 2011
 6. Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, "Journal of Econometrics" 1998, Vol. 87.
 7. Bell A., Smith F., Economic development tools for Oregon ports, Oregon State University, Special report, June 1983.
 8. Bottasso A., Conti M., The productive effect of transport infrastructures: Does road transport liberalization matter?, "Journal of Regulatory Economics" 2010, Vol. 38, No. 1.
 9. Castro Villaverde J., Millan P.C., Port economic impact: methodologies and application to the Port of Santander, "International Journal of Transport Economics" 1998, Vol. 25, No. 2.
 10. Censis Foundation and Federazione del Mare, Rapporto Sull'economia del Mare: L'impattoSocioeconomico delle Attività di Impresa Marittima nello Sviluppo del Paese (Report on the economy of the Sea: The socio-economic impact of maritime business activities in country development), Franco Angeli, Milan 1998
 11. Clark D., Murphy C., County employment and population growth: an analysis of the 1980s, "Journal of Regional Science" 1996, Vol. 36.
 12. Clark X., Dollar D., Micco A., Port efficiency, maritime transport costs, and bilateral trade, "Journal of Development Economics" 2004, Vol. 75, No. 2.
 13. Coppens F., et al. (2007), Economic impact of port activity: A disaggregated analysis - The Case of Antwerp, National Bank of Belgium Working Paper No. 110, National Bank of Belgium, Brussels, available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1687569.
 14. Cullinane K., Brooks M.R., Devolution, Port Governance and Port Performance, "Research in Transport Economics" 2007, Vol. 17, Elsevier, Oxford.
 15. Cullinane K.P.B., Song D.-W., Port privatisation: principles and practice, "Transport Reviews" 2002, Vol. 22, No. 1.
 16. Eurostat Database (2011), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/ search_database
 17. Ferrari C., Parola F., Morchio E., Southern European ports and the spatial distribution of EDCs, "Maritime Economics and Logistics" 2006, Vol. 8, No.1.
 18. Ferrari C., Parola F., Gattorna E., Measuring the quality of port hinterland accessibility: the ligurian case, "Transport Policy" 2011, Vol. 18, No. 2
 19. Ferrari C., Parola F., Tei A., Port concessions: are they really structured for the ports development?, paper presented at IAME 2011 Conference, Santiago de Chile, 25-28 October 2011.
 20. Ferrari C., Percoco M., Tedeschi A., Ports and local development: Evidence from Italy, "International Journal of Transport Economics" 2010, Vol. 37, No. 1.
 21. Ferrari C., Merk O. Bottasso A., Conti M., Tei A., Ports and regional development: a European perspective, OECD Regional Development Working Papers 2012/07, OECD Publishing.
 22. Ferrari C, Ports and regional economic development -, Global ports and urban development - Challenges and opportunities, OECD, Paris, 2011 (presentation).
 23. Fujita M., Mori T., The role of ports in the making of major cities: self-agglomeration and hubs effect, "Journal of Development Economics" 1996, Vol. 49, No. 1.
 24. Goss R.O., Economic policies and seaports: 1. The economic functions of seaports, "Maritime Policy and Management" 1990, Vol. 17, No. 3.
 25. Goss R.O., Economic policies and seaports: 4. Strategies for port authorities, "Maritime Policy and Management" 1990, Vol. 17, No. 3.
 26. Gripaios P., Gripaios R., The impact of a port on its local economy: The Case of Plymouth, "Maritime Policy and Management" 1995, Vol. 22, No. 1.
 27. Haezendonck E., Coeck C., Verbeke A., The competitive position of seaports: introduction of the value added concept, "International Journal of Maritime Economics" 2000, Vol. 2, No. 2.
 28. Hall P.V., The institution of infrastructure and the development of port-regions, PhD Dissertation, University of California at Berkeley, Berkeley, CA 2002.
 29. Hoyle B.S., Hilling D., Seaport systems and spatial change: technology, industry, and development strategies, John Wiley & Sons, London 1984.
 30. Jiwattanakulpaisarn P. et al., Highways infrastructure investment and county employment growth: a dynamic panel regression analysis, "Journal of Regional Science" 2009, Vol. 49, No. 2.
 31. Lloyd's List Ports of the World 2011, Lloyd's List, London 2011.
 32. Martin P., Rogers C.A., Industrial location and public infrastructure, "Journal of International Economics" 1995, Vol. 39, No. 3-4.
 33. Meersman H., Van de Voorde E., Vanelslander T., Future challenges for port and shipping sector, Informa Law, London 2009.
 34. Merk O., et al., The competitiveness of global port-cities: the Case of Seine Axis (Le Havre, Rouen, Paris, Caen), France, OECD Regional Development Working Papers 2011/07, OECD, Paris.
 35. Merk O., Hesse M., The competitiveness of global port-cities: The Case of Hamburg, Germany, OECD Regional Development Working Papers, 2012/06, OECD, Paris.
 36. Merk O., Notteboom T. The competitiveness of global port-cities: The Case of Rotterdam and Amsterdam, Netherlands, OECD Regional Development Working Papers, 2013,OECD, Paris
 37. Merk O., Manshanden W., Dröes M., Inter-regional spillovers of seaports: The Case of North-West Europe, paper presented at the XIV SIET Conference 2012, Bari, Italy, 28-30 June 2012.
 38. Musso E., Benacchio M., Ferrari C., Ports and employment in port cities, "International Journal of Maritime Economics" 2000, Vol. 2, No. 4.
 39. Notteboom T., Winkelmans W., Structural changes in logistics: how will port authorities face the challenge?, "Maritime Policy and Management" 2001, Vol. 28.
 40. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Impact of transport infrastructure investment on regional development, OECD Publishing, Paris 2002. OECD, Port-Cities Scoping Paper, OECD, Paris 2010.
 41. OECD Regional Database (2011), http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/. Percoco M., Airport activity and local development: evidence from Italy, "Urban Studies" 2010, Vol. 47, No. 11.
 42. Prokopowicz A., Measuring port economic impact, Louisiana State University, Baton Rouge 1995
 43. Prokopowicz A., Sotnikov S., Fuzzy logic in port activities assessment, LSU, Baton Rouge 1996.
 44. Prokopowicz A., An assessment of ports regional economic impact, LSU, Baton Rouge 1998.
 45. Prokopowicz A., Berg-Andreassen J., Port development trends in 21st Century, 2001.
 46. Prokopowicz A., Poland's unfinished rail sector reforms, Washington 2007.
 47. Prokopowicz A., Interdisciplinary innovation concept in transportation, Warsaw 2012.
 48. Prokopowicz A., Interdisciplinary innovation in transportation, Corpus Christi (TX) 2013
 49. Prokopowicz A., Innovation in transportation and logistics - an interdisciplinary approach, Washington, Forum Oeconomicum, 2014.
 50. Richardson J., The economic impact of the ports of Louisiana, Baton Rouge, March 2012.
 51. Rietveld P., Spatial economic impacts of infrastructure supply, "Transportation Research Part A" 1994, Vol. 28, No. 4.
 52. Ryan T., The economic impacts of the ports of Louisiana and maritime industry, February 2001.
 53. The Competitiveness of Global Port-Cities: Synthesis Report, Edited by Olaf Merk, OECD report, 2013
 54. United Nations, Multi expert meeting on transport and trade facilitation: maritime transport and the climate change challenge - summary of proceedings, United Nations Conference on Trade and Development, 16-18 February, Geneva 2009.
 55. Vanderbeek M., USC price school of public policy, leveraging ports for sustainable economic development, Port of Long Beach Southern California as a Case Study, Slide Presentation, 2011.
 56. Wooldridge J., Instrumental variable estimation of the average treatment effect of the correlated random coefficient model, in: Modelling and evaluating treatment effects in econometrics, editors. T. Fornby et al., Advances in Econometrics, Vol. 21, Emerald Group Publishing Limited 2009.
 57. Villaverde C.J., Millan P.C., Port economic impact: methodologies and application to the Port of Santander, "International Journal of Transport Economics" 1998, Vol. 25, No. 2.
 58. Wooldridge J., Econometric analysis of cross section and panel data (second edition), MIT Press 2010.
 59. World Bank Transport Division,, World Bank Port Reform Toolkit (second edition), World Bank, Washington D.C. 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu