BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Agata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów
Costs and Profitability of European Dairy Farms Keeping Less Than 50 Cows
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 100-107, tab., bibliogr. 5 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne, Koszty produkcji, Dochody rolnicze
Milk production, Arable farm, Production costs, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kształtowanie się kosztów bezpośrednich produkcji mleka, kosztów pracy i ziemi, kosztów budynków, kosztów kwoty mlecznej oraz kosztów całkowitych. Najważniejszym źródłem przychodów w analizowanych gospodarstwach były przychody ze sprzedaży mleka. Dodatkowym źródłem przychodów była sprzedaż bydła, a także płatności bezpośrednie oraz pozostałe przychody. Artykuł dostarcza także informacji o cenach uzyskiwanych za mleko, dochodowości oraz progach rentowności badanych gospodarstw. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dane z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, utrzymujących do 50 krów, zebrane w ramach badań Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (ang. European Dairy Farmers) w 2011 roku. (abstrakt oryginalny)

Costs and Profitability of European Dairy Farms Keeping Less Than 50 Cows Costs, outputs and profi tability of dairy farms keeping less than 50 cows in 2010 are analyzed in this paper. The analysis made by using European Dairy Farmers data. Research includes milk production, milk yield, milk price, direct costs of milk production, labour related costs, land costs, buildings costs, quota costs, milk and animal returns, farm income and break-even-points. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnota P. 2009: Koszty produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 1, 72-78.
  2. EDF Report 2011: European Dairy Farmers (EDF), Johann Heinrich von Thünen Institute. Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Institute of Farm Economics, Braunschweig.
  3. Krasowicz S. 1996: Analiza i ocena gospodarstw ekologicznych integrowanych i tradycyjnych w rejonie Polski Północno-Wschodniej na tle warunków przyrodniczych i ekonomicznych rolnictwa, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
  4. Sass R. 2009: Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 96, z. 3, 209-224.
  5. Żmija J., Czekaj M. 2009: Czynniki konkurencyjności gospodarstw mlecznych w warunkach globalizacji. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 1, 502-506.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu