BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krajewski Karol (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Ocena działań promocyjnych na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów
An Assesment of Promotion Activities the Milk Market in Consumers Opinions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 336-340, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Promocja, Reklama, Rynek mleka, Badanie opinii, Zachowania konsumenta
Promotion, Advertising, Milk market, Opinion research, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunki konkurencji na rynku oraz potencjalne szanse zwiększenia popytu i spożycia produktów mleczarskich w Polsce wymagają ze strony przedsiębiorstw prowadzenia aktywnych własnych działań marketingowych oraz działań promocyjnych o charakterze ogólnym w skali sektora mleczarskiego. Oznacza to wzajemne oddziaływanie kampanii promocyjnych firm z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów komunikacji rynkowej oraz ogólnopolskich kampanii mleka, organizowanych sukcesywnie ze środków publicznych. W pracy podjęto próbę analizy skuteczności tych działań, jako narzędzia komunikacji rynkowej w ocenie konsumentów produktów mleczarskich oraz ich wpływu na decyzje zakupowe konsumentów i sytuację sektora mleczarskiego Polsce. Ocena przeprowadzona została na podstawie wyników badań własnych, na losowo wybranej, reprezentatywnej, grupie konsumentów dwukrotnie - w pierwszym kwartale lat 2009 i 2010. (abstrakt oryginalny)

Different promotional activities are noticed by 70% consumers of dairy products and judged well. Also social campaigns and the category advertisement have the high recognizability for milk as product, because 87,3% of examined consumers in 2008 was met with such an advertisement. Category advertisement (generic advertising) is being taken as the tool of shaping the market of these food products which didn't generated brands, also from the attention to basic character of products and lack of concentration producers. It concerns the milk and the big part of milk products in the particular. To underline one should underline, that campaigns supporting milk consumption particulary amongst sensitive to wrong feeding consumer groups (like children and young реорle) are being organised in countries of the European Union and United States for a long time. Some of these campaigns have long traditions and the position consolidated well in the awareness of consumers. Own examinations are confirming the high effectiveness and the recognizability of generic milk campaigns (and of social campaigns), pointing out to the big influence of this action on the image and perceiving milk as important product amongst consumers, but low influence on the supply of the milk and its consumption. Like they showed in own examinations, a consequence in the long period is a condition of the success of promotional activities, cohesive message and adapting the target group for needs. In spite of relatively of big knowledge about meaning the milk for consumers - individual beneficiaries were observed for the campaign, for the stated knowledge of their slogans and for content, no of essential change in consumer behaviour in the scope of the milk and milk products. Didn't manage to package image of the milk as fashionable product also amongst young consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kall J. 2002: Reklama. PWE. Warszawa.
  2. Rosłoniec A. 2006: Pij mleko - zajdziesz daleko. Przegląd Mleczarski, nr 6, s. 31.
  3. Russel J., Lane W. 2000: Reklama. Wyd. Felberg SJA, Warszawa.
  4. Strużycki M., Heryszek T. 2007: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Difin, Warszawa.
  5. Świątkowska M., Beger S. 2001: Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
  6. Świątkowska M., Krajewski K. 2008: Reklama społeczna jako narzędzie poprawy konkurencyjności w przypadku produkcji żywności naturalnej w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 4, s. 433-437.
  7. Świątkowska M. 2009: Reklama jako czynnik sukcesu na rynku żywnościowym. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 2/2 Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. Wyd. FRUG, Sopot, s. 629-638.
  8. Świątkowska M. 2009a: Znaczenie reklamy społecznej i ogólnej na rynku żywności. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. [w:] Ekonomiczne Problemy Usług (red. G. Rosa, A. Smalec). Szczecin, nr 25, s. 103-111.
  9. Świątkowska M. 2009b: Reklama kategorii jako narzędzie wsparcia rozwoju sektora mleczarskiego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 366-371.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu