BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawski Jarosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza progu rentowności portfela produktów przy wspólnych kosztach stałych
Analysis of BEP for Product Portfolio with Common Fixed Costs
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 233-250, tabl., bibliogr. 4 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Analiza progu rentowności, Koszty stałe, Zarządzanie portfelem produktów
Break-even analysis, Fixed costs, Management of products portfolio
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę kompleksowego wartościowego i ilościowego progu rentowności oraz indywidualnych wartościowych i ilościowych progów rentowności produktów wchodzących w skład portfela produktów. Wykorzystano następujące dane analityczne o każdym z produktów: cenę jednostkową, koszt zmienny jednostkowy, marżę jednostkową, wskaźnik marży i oczekiwany wolumen sprzedaży. Założono wspólne koszty stałe dla całego portfela produktów. Analizę progu rentowności poprowadzono w dwustopniowym modelu rentowności, gdzie pierwszym stopniem rentowności jest produktowa marża pokrycia, a drugim kompleksowy wynik operacyjny. (skrócony abstrakt oryginalny)

In the article an analysis of complex break-even point and individual product volume and product sales break-even points for a portfolio of products has been presented. With respect to every product the following analytical data have been used: unit price, unit variable cost, unit contribution margin, contribution margin ratio and expected sales volume. Additionally, common fixed costs for the entire product portfolio have been assumed. Hence, the BEP analysis has been carried out for a two-level profitability model where the first level of profitability is the product-oriented contribution margin and the second is the complex operational profit. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaworski J. (2007), Koszty stałe w kalkulacji Break Even Point, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", dodatek "Porady ekspertów", nr 5.
  2. Kujawski J., Ossowski M. (2007), Wykorzystanie wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników w działalności usługowo handlowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4.
  3. Kujawski J. (2005), Model oceny rentowności centrów zysku z wykorzystaniem standardowej marży pokrycia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 3.
  4. Sojak S., Jaskólska B., Goldman K., Zawadzki A. (2004), Rachunkowość zarządcza w arkuszu kalkulacyjnym, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu