BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Skłonność do konsumpcji a poziom bogactwa w krajach Unii Europejskiej
Propensity to Consume and the Wealth Level in the Countries of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 351-356, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Struktura konsumpcji, Poziom życia, Poziom konsumpcji
Consumption, Structure of consumption, Living standard, Consumption level
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy występuje jakakolwiek korelacja pomiędzy krańcową skłonnością do konsumpcji a poziomem bogactwa w krajach Unii Europejskiej. Obliczenia przeprowadzono na podstawie rocznych danych Eurostat. Oszacowanie skłonności do konsumpcji w krajach UE w latach 1995-2009. Stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy bogactwem a skłonnością do konsumpcji. Najniższa skłonność do konsumpcji wystąpiła w Niemczech. Danii oraz Holandii. (abstrakt oryginalny)

The paper presents estimation of marginal propensity to consume in the countries of the European Union in the period of 1995-2009. It also aims at answering the question if there is any correlation between marginal propensity to consume and the wealth level of the European Union countries. The lowest level of marginal propensity to consume based on the consumption function of Keynes was in Germany (0,42), while the highest was in Greece and Portugal (above 1). There is statistically significant correlation between marginal propensity to consume and the wealth level of the countries of the European Union (correlation coefficient -0,51). The propensity to соnsume decreases with an increase of the gross domestic product per capita in the purchase power standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ando A., Modigliani F. 1963: The life-cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests. American Economic Review, vol. 53, No. 1, s. 55-84.
  2. Eurostat. 1999-2009. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
  3. Friedman M. 1957: A Theory of Consumption Function. Princeton University Press, Princeton.
  4. Hall R.E., Taylor J.B. (2005): Makroekonomia. PWN, Warszawa.
  5. Keynes J.M. 2003: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.
  6. Lucas R.E. 1976: Econometric policy evaluation: A critique. [w:] The Phillips Curve and Labour Markets (red. K. Brunner, A. Meltzer.). North-Holland, Cornegie-Rochester Series on Public Policy, Amsterdam.
  7. Modigliani F. 1986: Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. American Economic Review, vol. 76, No. 3, s. 297-313.
  8. Snowdown В., Vane H.R. 2005: Modern macroeconomics: Its origins. Development and current state. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. Northampton, USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu