BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Śmiglak-Krajewska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce
Determinants for the Production of Legumes as an Alternative Source of Protein in the New Area of Agricultural Policy Within Poland
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 113-120, tab., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Polityka rolna
Crop production, Agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce żywienie zwierząt w 80% oparte jest na importowanej śrucie sojowej. Ze względu na zabezpieczenie podaży pasz wysokobiałkowych wskazane jest poszukiwanie alternatywnych źródeł białka. Ewentualnym rozwiązaniem niniejszego problemu może być rozwój produkcji rodzimych roślin strączkowych. Jednak rośliny te cechują się niekorzystnymi właściwościami biologicznymi, co sprawia, że osiągane wyniki ekonomiczno-produkcyjne są niestabilne i ograniczają rozwój ich produkcji. W związku z tym przed współczesną nauką stoją zadania, które z jednej strony pozwolą ulepszyć produkcję tych roślin, a z drugiej strony pozwolą stworzyć rynek nasion roślin strączkowych, zapewniający płynny obrót tym surowcem. (abstrakt oryginalny)

This study shows that in Poland 80% of all animal feed is based on soybean meal imports. To secure the supply of high-protein feed, seeking alternative sources of protein is recommended. A potential solution to this problem is to develop native legumes within Poland. However, these plants are characterized by unfavorable biological characteristics, which cause unstable economic results, limiting the development of their production. Therefore, modern science faces a task which on the one hand will improve the cultivation of these plants and on the other create a market for pulses, providing a steady rotation of this resource. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugnacka D. 2011: Wykorzystanie nasion roślin strączkowych w żywieniu tuczników, www.portalhodowcy.pl/hodowca-trzody-chlewnej/206-numer-62010/1882; dostęp 31.10.2011.
 2. Jasińska Z. 1981: Rośliny strączkowe, [w] Uprawa roślin, t. 3. PWRiL, Warszawa.
 3. Leszczyńska B. 2011: Nasiona roślin strączkowych w żywieniu zwierząt, www.czwa.odr.net.pl; dostęp 31.10.2011.
 4. Majchrzycki D., Pepliński B., Baum R. 2002: Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego, "Roczniki Akademii Rolniczej" t. CCCXLIII, Poznań, s. 129-136.
 5. Podleśny J. 2005: Rośliny strączkowe w Polsce - perspektywy uprawy i wykorzystanie nasion, "Acta Agrophysica", 6(1), s. 213-224.
 6. Rolnictwo w 2004 r., w 2005 r., w 2006 r., w 2007 r., w 2008 r., w 2009 r. www.stat.gov.pl, dostęp 25.10.2011.
 7. Rynek pasz. Stan i perspektywa, wrzesień 2011, IERiGŻ-PIB.
 8. Rynek rzepaku. Stan i perspektywa, maj 2011. IERiGŻ-PIB.
 9. Strzelczyk E., Stawiński S. 2009: Warto uprawiać rośliny strączkowe z dobrego materiału siewnego www.piorin.gov.pl dostęp 29.12.2009
 10. Śruta arachidowa i słonecznikowa - alternatywa dla soi jako pasza dla zwierząt www.ppr.pl dostęp 29.12.2009
 11. Święcicki W., Szukała J., Mikulski W., Jerzak M. 2011: Białko w paszy - krajowe rośliny strączkowe czy importowana śruta sojowa, materiały niepublikowane.
 12. Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 z zmianami [DzU 2006 nr 144 poz. 1045].
 13. Wyniki produkcji roślinnej w 2004 r., w 2005 r., w 2006 r., w 2007 r., w 2008 r., w 2009 r. www.stat.gov.pl, dostęp 31.10.2011.
 14. Żuk J. 2000: Rynek roślin strączkowych, [w] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW Warszawa, s. 342-352.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu