BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Jan (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie)
Tytuł
Efektywność nakładów energii w rolnictwie polskim
Efficiency of Energy Inputs in Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 121-128, rys., bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Energia, Efektywność
Agriculture, Energy, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego oszacowano zmiany produkcji globalnej, wartości dodanej brutto, produkcji końcowej i towarowej w cenach stałych oraz bezpośrednich nakładów energii ogółem i w postaci oleju napędowego w rolnictwie polskim w latach 2000-2010. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono efektywność nakładów energii w poszczególnych latach okresu objętego analizą. Stwierdzono, że zależność między wartością uzyskiwanej produkcji a całością bezpośrednich nakładów energii w rolnictwie jest słabo zaznaczona, co jest wynikiem wpływu innych czynników, a m. in.: zmienności pogody w poszczególnych latach, stosowanej technologii produkcji, zmniejszania powierzchni użytków rolnych, wzrostu cen poszczególnych nośników energii oraz zmiany liczby podmiotów zaliczanych do kategorii gospodarstw rolniczych. Zużycie oleju napędowego rośnie wraz ze zwiększaniem produkcji. W latach 2000-2010 efektywność całości bezpośrednich nakładów energii w rolnictwie polskim zwiększyła się od 18,4%, w przypadku gdy do obliczeń przyjęto produkcję globalną, do 46,5% w przypadku przyjęcia wartości dodanej brutto. Wzrost efektywności nakładów oleju napędowego wyniósł, odpowiednio, od 0,7 do 24,6%. (abstrakt oryginalny)

Analysis basing on Central Statistical Office showed that in 2010 the value of agricultural production in Poland, in constant prices, was by 13.5 (gross output) to 40.4% (gross value added) higher than in 2000. Total direct energy consumption in Polish agriculture in 2010 amounted to 159.5 PJ and was by 4.2% lower compared to 2000. There is a weak correlation between the value of production and the total direct energy consumption in agriculture. The reason is the presence of other factors affecting the level of energy inputs, like weather, applied technology, prices of particular energy carriers, decreasing area of agricultural land and number of farms and so on. The consumption of Diesel oil grew along with the increase of agricultural production. During the years 2000-2010, the efficiency of total direct energy consumption in Polish agriculture increased by 18.4%, when the gross output was the base of calculation, to 46.5% in a case of the gross value added. An increase of efficiency of Diesel oil inputs by 0.7 to 24.6% were observed, depending on the category of the agricultural production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy rynkowe 2002: Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 22. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, ss. 42. ISSN 1231-286X.
 2. Analizy rynkowe 2005: Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 28. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, ss. 40. ISSN 1231-286X.
 3. Analizy rynkowe 2008: Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 34. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, ss. 39. ISSN 1231-286X.
 4. Analizy rynkowe 2012. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 39. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa ss. 35. ISSN 2081-8815.
 5. GUS 2002: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2000, 2001. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 243.
 6. GUS 2003: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001, 2002. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 239.
 7. GUS 2004: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2002, 2003. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 241.
 8. GUS 2005a: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2003, 2004. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 239.
 9. GUS 2005b: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, ss. 485.
 10. GUS 2006: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2004, 2005. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 249.
 11. GUS 2007: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005, 2006. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 249. ISSN 1896-7809.
 12. GUS 2008: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2006, 2007. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 249. ISSN 1896-7809.
 13. GUS 2009: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007, 2008. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 276. ISSN 1896-7809.
 14. GUS 2010a: Efektywność wykorzystania energii w latach 1998-2008. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, s. 60. ISSN 1732-4939.
 15. GUS 2010b: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008, 2009. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 370. ISSN 1896-7809.
 16. GUS 2010c: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, ss. 387. ISSN 2080-8798.
 17. GUS 2011: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009, 2010. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 370. ISSN 1896-7809.
 18. GUS 2012:. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, ss. 289. ISSN 1506-7947.
 19. Pawlak J. 2009: Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich efektywność. "Problemy Inżynierii Rolniczej" nr 1, s. 87-94.
 20. Wójcicki Z. 2010: Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii. "Problemy Inżynierii Rolniczej" nr 4, s. 37-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu