BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Silska-Gembka Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rachunek przepływów pieniężnych jako istotny element sprawozdania finansowego jednostek realizujących usługi długoterminowe
The Role of the Cash Flow in Firms Realizing Long Term Contract
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 251-265, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rachunek przepływów pieniężnych, Kontrakty długoterminowe, Wynik finansowy
Cash-flow statement, Long-term contracts, Financial performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest podkreślenie roli rachunku przepływów pieniężnych w jednostkach realizujących umowy długoterminowe oraz wskazanie stopnia możliwych rozbieżności pomiędzy wynikiem bilansowym a pieniężnym z takich zleceń ustalonych na podstawie danych dotyczących rzeczywistej umowy . Przedmiotem analizy są następujące zagadnienia: rola rachunku przepływów pieniężnych w kontekście specyfiki rozliczania kontraktów długoterminowych oraz wynik bilansowy a wynik pieniężny z realizacji kontraktów długoterminowych na przykładzie badanego przedsiębiorstwa. (skrócony abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to emphasize the role of the cash flow in firms realizing long term contract and present the reasons for the differences among balance measurement, and cash flow concerning this type of companies. The following issues are discussed: cash flow as an essential part of financial statement and balance and monetary measure of financial position based on case study. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz J. (2010), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 2. Filuś N. (2002), Rachunek przepływów pieniężnych, w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, Kołaczyk Z. (red.), Poznań.
 3. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3, Niezakończone usługi budowlane, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 17 listopada 2006, Nr 13, poz. 93.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Część A. (2011), SKwP, Warszawa.
 5. Needles B.E. Jr, Anderson H.R., Caldwell J.C. (1987), Principles of Accounting, Boston.
 6. Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 7. Śnieżek E. (1999), Przepływy pieniężne ex post i ex ante, FRRwP, Warszawa.
 8. Śnieżek E. (2012), Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, w: Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 9. Śnieżek E. (2005), Przepływy pieniężne jako szczególny obszar integracji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 30 (86).
 10. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, poradnik menedżera i inwestora, WIG PRESS, Warszawa.
 11. Waśniewski T., Skoczylas W. (1995), Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza, Warszawa.
 12. Wieczorek D. (2003), Rachunek przepływu środków pieniężnych jako instrument zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych, Praca doktorska, Sopot.
 13. Znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych (2010), w: Zamknięcie roku 2010, Rachunkowość, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu