BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziworska Krystyna (Uniwersytet Gdański), Nowakowska Lucyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Narzędzia oceny opłacalności górniczych projektów inwestycyjnych - doświadczenia i propozycje
Economic Assessment Tools of Mining Investment Projects - Applications and Proposals
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 267-281, bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Górnictwo, Ocena opłacalności produkcji, Ocena efektywności inwestycji, Metoda Monte Carlo
Investment project, Mining sector, Estimation of profitability production, Evaluation of investment efficiency, Monte Carlo method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł niniejszy jest elementem toczącej się dyskusji nad przydatnością tradycyjnych i nowych narzędzi rachunku efektywności inwestycji w projektach sektora górniczego. W tym celu podjęto próbę wskazania specyficznych cech projektów górniczych i określenia pola recepcji stosowanych w praktyce metod oceny opłacalności inwestycji. W konsekwencji sformułowano stanowisko, iż rachunek ekonomiczny efektywności finansowej projektów górniczych powinien obejmować przede wszystkim: rachunek zdyskontowanych przepływów pieniężnych NPV wraz z symulacją Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

The following paper is a part of an ongoing debate on the usefulness of conventional and modern tools regarding investment efficiency in the mining sector projects. An attempt was made to point out certain features of mining projects and determine the areas of practical use with regard to investment profitability. A conclusion was drown that the economic evaluation of the financial efficiency of the mining projects should embody first of all discounted cash flow and the Monte Carlo simulation method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cavender B.W. (1992), Determination of the optimum Lifetime of a Mining Project Using Discounted Cash Flow and Option Pricing Techniques. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc, Preprint No. for presentation at the SME Annual Meeting, Phoenix, Arizona.
 2. Dias, M.A.G. (2004), Valuation of exploration and production assets: on overview of real option models. "Jornal of Petroleum Science and Engineering" 44.
 3. Łucki Z. (1995), Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie, Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków.
 4. Saługa P. (2009), Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka, wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 5. Saługa P. (2006), Wycena Górniczych Projektów Inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. Seria wydawnicza: "Od oceny wartości zasobów złoża do likwidacji kopalni", IGSMiE PAN, Kraków.
 6. Newendorp P., Schuyler J. (2000), Decision Analysis for Petroleum Exploration, 2 nd Edition. Planning PressTM, Aurora, Colorado.
 7. Pera K. (2006), Opcje realne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa [w]: kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Henzel, Zeszyt Naukowy, nr 40, AE Katowice.
 8. Pera K. (2010), Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 9. Rogowski W. (2006), Rachunek efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Rudny W. (2009), Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 11. Torries T.F (1998), Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. (SME).
 12. Trigeorgis L. (1993), The Nature of Options Integrations and Valuation of Investments with Multiple Real Options. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol.28, no.1.
 13. Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.
 14. Ziarkowski R.(2004), Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu