BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowski Krzysztof (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ produkcji żywności ekologicznej na wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce
Impact of Organic Food Production on the Increase of Competitiveness of Agricultural and Food Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 371-376, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Produkty ekologiczne, Konkurencyjność wyrobów, Rolnictwo ekologiczne, Sektor rolno-spożywczy
Organic food, Ecological product, Products competitiveness, Ecological agriculture, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono problematykę wpływu produkcji żywności ekologicznej na wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce, w warunkach globalizacji gospodarki światowej. Warunkiem sukcesu handlowego żywności ekologicznej na rynku jest kooperacja między producentami i firmami pośredniczącymi oraz eksportującymi, a także tworzenie grup producenckich. Zajęcie niszy rynkowej jaką jest produkcja żywności ekologicznej oraz dążenie do zbudowania zintegrowanego łańcucha logistycznego od producenta do konsumenta, może stać się czynnikiem determinującym przewagę konkurencyjną rodzimych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego nad korporacjami transnarodowymi. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the impact of organic food production to increase the competitiveness of the agri-food sector in Poland in a globalized world economy. Condition for the commercial success of organic food market is cooperation between producers and intermediary firms and exporters, and the creation of producer groups. Addressing a market niche that is the production of organic food and the desire to build an integrated logistics chain from producer to consumer, can be a determinant of competitive advantage for their firms agri-food sector over the TNCs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner W. 2004: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 2. Chechelski P. 2010: Globalizacja w przemyśle spożywczym. Realia, nr 2(17).
 3. Gulbicka B. 2007: Rynek żywności ekologicznej. [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 75.
 4. Ноrх M. 2002: Die acht Spharen der Zukunft. Wien-Munchen, s. 26-31.
 5. Ketels C. 2004: European Clusters, Structural Change in Europe 3-Innovative cities and Business Regions. Harvard Business School, Boston.
 6. Kurek A. 2008: Rolnictwo ekologiczne w województwie lubelskim po 1 maja 2004 roku - wyniki badań. Problemy Ekologii, vol. 12, s. 33-38.
 7. Komorowska D. 2008: Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3.
 8. Michota-Katulska E., Boniecka I., Sińska В., Milewska M. 2009: Nowe aspekty konkurencyjności i dystrybucji produktów ekologicznych w Polsce. Roczn. Nauk. SERiA, t. X, z. 4.
 9. Spychalski G. 2009: Procesy globalizacji w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 4.
 10. Szeremeta A., Jastrzębska D. 2006: Przetwórstwo produktów ekologicznych. Przemysł Spożywczy, nr 6, s. 14-18.
 11. Zielińska-Głębocka A. (red) 2008: Specjalizacja i lokalizacja działalności gospodarczej. Przegląd problemów i literatury. [w:] Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów w kontekście integracji europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu