BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zmiany cen skupu mleka w krajach europejskich wraz z ich prognozą do 2020 roku
Fluctuation of Milk Producer Prices with Forecasting to the Year 2020
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 377-382, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Mleko, Produkcja mleka, Ceny, Ceny skupu, Prognozowanie cen
Milk, Milk production, Prices, Purchase prices, Prediction of prices
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Zawarto analizę poziomu cen skupu mleka w latach 2001-2009 oraz ich prognozę do 2020 roku. Uwagę skoncentrowano na różnicy w cenie skupu mleka pomiędzy grupą państw, których akcesja do Unii Europejskiej nastąpiła w 2004 roku, a państwami będącymi jej członkami przed rozszerzeniem. Dodatkowym elementem analizy jest prezentacja zmian cen skupu i kosztów produkcji mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Opracowanie kończy prognoza cen skupu mleka w różnych scenariuszach, które różnią się wielkością zmian we wspólnej polityce rolnej. (abstrakt oryginalny)

The study contains analysis of milk producer price (farm gate prices) in the period 2001-2009 and potential projections to the year 2020. The presented analyses have been carried out compare European Union member states groups UE-15 and UE-I0 and significant differences between milk prices gain by dairy farmers. Except prices publication provides analysis of the milk cost production based on information available on network of European Dairy Farmers. Milk price projections based on official documents published by European Commission, Directorate-General Agriculture and Rural Development; FAPRI U.S. and FAPRI-Ireland. Fundamental reports were CAP Health Check and Scenar 2020-11 where considered different scenarios with removal of mill quotas. The consequence of received changes will be usually decrease of milk producer prices and increase of raw milk production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binfield J., Donnellan Т., Hanrahan K., Westhoff P. 2007: Impact of EU Milk Quota Expansion. Teagasc Rural Economy Research Centre, Galway, s. 4-36.
 2. Dittmann P. 2008: Modele szeregów czasowych I. [w:] Prognozowanie gospodarcze (red. M. Cieślak). PWN, Warszawa, s. 64-70.
 3. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development. 2008: CAP Health Check-Impact Assessment Note nr 6, G. l. Agricultural policy analysis and perspectives, European Commission, Directorate-General Agriculture and Rural Development, Brussels, s. 4-10.
 4. Food and Agricultural Policy Research Institute. 2010: FAPRI 2010 U.S. and World Agricultural Outlook. Iowa State University, University of Missouri-Columbia, Ames, s. 381.
 5. Hemme i in. 2009: IFCN Dairy Raport. International Farm Comparison Network, Kiel, s. 202.
 6. Nowicki P., Goba V., Knierim A., Van Meijl H., Banse M., Delbaere В., Helming J., Hunke P., Jansson K., Jansson Т., Jones-Walters L., Mikos V., Sattler С., Schlaefke N., Terluin I., Verhoog D. 2009. Scenar 2020-II - Update of Analysis of Prospects in the Scenar 2020 Study - Contract nr 30-СЕ-0200286/ 00-21. European Commission, Directorate-General Agriculture and Rural Development. Brussels, s. 25-74.
 7. Sobczak M. 2008: Statystyka. PWN, Warszawa, s. 32-60.
 8. Stachak S. 1996: Ekonomika przedsiębiorstw rolniczych. Akademia Rolnicza w Szczecinie, s. 324-325.
 9. Stańko S. 1999: Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW. Warszawa, s. 75-100.
 10. Zalewski A., Zalewski A. 2010: Rynek środków produkcji dla rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Rynek Rolny, nr 04, Warszawa, s. 77.
 11. Zeliaś A., Pawełek В., Wanat S. 2008: Prognozowanie ekonomiczne. PWN, Warszawa, s. 140-141.
 12. Ziętara W. 2009: Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. l, s. 490.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu