BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Popyt i wybrane determinanty popytu na rośliny ozdobne w Europie
Demand and Chosen Demand's Factors for Flowers in Europe
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 383-387, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł kwiatowy, Popyt, Konsumpcja
Flower industry, Demand, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Przedstawiono poziom i zmiany wydatków na rośliny ozdobne w Europie. Przeanalizowano wpływ zmian demograficznych oraz zmian wielkości produktu krajowego brutto na mieszkańca pod względem wielkości potencjalnego popytu na rośliny ozdobne. Określono szacunkową wartość popytu globalnego na rośliny ozdobne w poszczególnych krajach opierając się o wielkość wydatków 1 mieszkańca na te dobra i liczby ludności w danym kraju. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was the evaluation of cut flowers and plants' expenditure level and its changes, the influence of chosen factors on demand, as well as estimation of flowers global demand value in European countries. The analyses made in the article allow to conclude that growth dynamic of expenditures on flowers in countries where GDP per capita is already high will be slower than in those countries, in which GDP per capita is relatively low nowadays, however, it is characterized by fast growth rate. On the other hand, a barrier to demands growth might be the slow growth dynamic of population in the majority of the developed countries, as well as the decrease of population number, especially in relatively poor countries. However, taking into account the fact that countries in which population decreases are minority, on a global scale of Europe this loss of population may be compensated by population increase in the developed countries. This will generate further increase of demand for flowers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R. 1994: Ekonomia. PWN, Warszawa.
 2. Girapunthong N., Ward R. 2003: Demand drivers for fresh-cut flowers and their substitutes: an application of household expenditure allocation models. AgEcon Search, www.purl.umn.edu/22178, 16.04.2010.
 3. Hetman J. Jabłońska L. 1997: Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. Mat. Konf: Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku. Lublin 11-12 XII, s. 45-59.
 4. Jabłońska L. 1995: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Wyd. Fundacja-Rozwój SGGW, Warszawa.
 5. Kramer J. 1997: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa.
 6. Milewski R. 1998: Elementarne zadania Ekonomii. PWN, Warszawa.
 7. Nasiłowski M. 1994: System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. Key Text, Warszawa.
 8. www.flowercouncil.org/us/marketinginformation/FactsFigures, 15.04.2010.
 9. www.stat.gov.pl/gus/5840_648_PLK_HTML.htm, 12.04.2010.
 10. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction, 10.04.2010.
 11. www.w3.unece.org/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, 15.03.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu