BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce - ujęcie typologiczne
Regional Diversification of Procurement of Agricultural Products in Poland - Typological Approach
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 388-392, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Zróżnicowanie regionalne, Metody taksonomiczne
Agricultural products, Regional diversity, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę rozpoznania typów województw pod względem ilości skupu ważniejszych produktów rolnych z wykorzystaniem metod taksonomicznych - analizy składowych głównych, metody Warda, metody ustalania najlepszej liczby klas i metody wyróżniania cech charakterystycznych w klasach. Przeprowadzona analiza typologiczna wykazała, że w Polsce występuje zróżnicowanie przestrzenne wielkości i struktury skupu produktów rolnych, uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi, strukturalnymi i ekonomicznymi. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the methodological and empirical issues concerning the selected methods of taxonomy (principal component, Ward's method) for recognition of procurement types of agricultural products in Poland by provinces. The analysis of indentified types showed that in Polish agriculture there is a spatial specialization of procurement adapted to regional nature, structural and economic circumstances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzelak A. 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 336.
  2. Musiał W. 2007: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskich obszarów górskich na przykładzie Karpat. Wieś i Rolnictwo, nr 1, s. 101-121.
  3. Niedzielski E. 2009: Zmiany strukturalne na terenach popegeerowskich. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 4, s. 223-227.
  4. Piwowar A. 2008: Przestrzenne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce. Rocz. Nauk. Rol. seria G. t. 95, z. 2, s. 89-96.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. 2010: GUS, Warszawa.
  6. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań, s. 399.
  7. Wysocki F., Waloch R. 2007: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczych surowców zwierzęcych i ich przetwórstwa. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu