BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce
Supply and Demand in Poland Tractors
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 393-397, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł maszyn rolniczych, Podaż, Popyt, Eksport, Import
Agricultural machinery industry, Supply, Demand, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono podaż i popyt na ciągniki rolnicze w Polsce w latach 2001-2008. Zakres badań obejmuje przedstawienie wielkości produkcji, importu, eksportu nowych oraz używanych ciągników rolniczych. Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajową i zagraniczną literaturę oraz statystykę masową. Badania wykazały, że na krajowym rynku ciągników rolniczych następują znaczne wahania odnośnie wielkości produkcji, importu i eksportu, a w konsekwencji ich podaży. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze supply and demand of agricultural tractors in Poland in the period 2001 to 2008. The research area includes presentation of the volume of production, import, export of new and used tractors. To conduct the research used domestic and foreign literature and mass statistics. Studies have shown that the national market for agricultural tractors followed by considerable volatility on the volume of production, imports and exports, and consequently their demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwicki J. 2008: Wpływ zmian struktury rolnictwa UE na produkcję roślinną, zwierzęcą, rozwój upraw energetycznych oraz rynek ciągników rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, s. 29-35.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 roku. 2006, 2008: GUS, Warszawa.
 3. Eurostat. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 4. Izdebski W. 2006: Zastosowanie metody ekspercko-matematycznej do zbudowania prognozy sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolniczej, nr 3, s. 124-134.
 5. Katalog Maszyn Rolniczych. 2008: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa.
 6. Kruczkowski M. 2001: Ocena parku ciągnikowego krajowego rolnictwa - rok 2000. Wieś Jutra, nr 19, s. 17-19.
 7. Kutschenreiter W. 2007: Agricultural Machinery Industry. Agritechnica Trader, November, s. 28-31.
 8. Pasyniuk P. 2005: Nowe ciągniki w polskim rolnictwie - sprzedaż i ceny. Wieś Jutra, nr 85/86, s. 25-26.
 9. Pawlak J. 2007: Rynek ciągników w wybranych krajach. Probl. Inż. Roi, nr 3, s. 29-34.
 10. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2008: IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 34.
 11. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2009: IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 36.
 12. Szeptycki A., Wójcicki Z. 2003: Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. Wyd. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa.
 13. Waszkiewicz Cz., Lipiec J., 2008: Analiza zmian krajowego rynku ciągników i przyczep rolniczych. TROL, nr 2.
 14. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/submitlayoutselect.do.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu